อนุทินล่าสุด


นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

กำลังแบ่งปันความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

      เมื่อวาน มีนักเรียนมาเรียนพิเศษ 34 คน เริ่มเวลาใหม่ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เด็กมาเพิ่มชั้น ป.3  จำนวน 2 คนจากการตรวจสอบการอ่านพบว่า อ่านภาษาไทยยังไม่คล่อง ก็เลยแจ้งกฏกติกาให้ทราบ  และให้เปิดอ่านที่ บล็อก ของครูธนา  นนทพุทธ เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษด้วย

       การเตรียมสถานที่เรียนกำลังจะเสร็จ  เพราะการมุงหลังคาและรางน้ำระหว่างเชื่อมต่อบ้าน 2 หลังให้เป็นบริเวณเดียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

       หลังจากนี้ก็จะทำรั้วกั้นบริเวณบ้านเพื่อกำหนดกรอบสถานที่ให้ชัดเจนของสถานที่เรียนต่อไปความเห็น (2)

ระเอียดเลยนะคัป ครู


นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

Hello dear students of teacher           I am very glad that students studying English with teacher, My name is Thana   Nonthapud. I will teach students to read and writing as knowledge level in each class, students must follow the following course.       1. to be a meet at 14.30 am 2. We must learn to not talk.       3. We must learn not to eat in the classroom.    4. We all must learn not play play.  5. If students do not come on time. Students do not need to attend. To return home. Tomorrow and will gradually have to learn a new school on time. 6. students who are absent one day before school the next day will be surfing the words in English, at least 10 words correctly, if not, return it to the new gold. . And can be written in order to allow students to access.   7. The instruction is freeความเห็น (1)

I will be damn if I have to learn with a strictly instructor same as you , but that is OK. Otherwise you may not  have good students at all.

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

       วันนี้สอนเด็กเรียนพิเศษตามอัธยาศัยมาเรียน 26 คน  วันี้สอนภาษาอังกฤษ .ป.1  ให้เขียนประโยคบอกเล่า  ประโยคคำถาม  ประโยคปฏิเสธ  และให้เขียนคำศัพท์ตามคำบอก 25 คำ  ประกอบคำ   book  bookbag  boy  girl pen  pencil dog  mouse  tiger lion  board   cat   duck  rabbit  pig  cow  monkey  umbrella  icecream  orange  egg  apple pencilcase window door เด็กที่เขียนได้ถูกต้องสูงที่สุด 21 คำ  มี 2 คน   ระหว่าง 15-20 คำมี 6 คน  ส่วนที่เหลือเขียนได้ไม่เกิน 10 คำ   มีเขียนไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียว อยู่ 8 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ป.2 ถึงป.4  ที่รุนแรงมีป. 6 อยู่ 2 คนเขียนไม่ถูกแต่คำเดียว  ที่เหลือถูกคนละ 6-8 คำเป็นส่วนใหญ่ก็เลยต้องวางแผนว่าจะทำอย่างไรในวันต่อไป  แต่เด็ก ๆ ก็ยังสู้ที่จะเรียนตามที่ผมกำหนดทุกประการ....เพราะเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

      วันนีมการสอนพิเศษเด็กด้อยโอกาสตามปกติ  เด็กมาเรียน 28 คน  สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1  เนื่องจากพบว่าเด็กยังอ่อนในภาษาอังกฤษอยูในระดับต่ำ  อ่านประโยคง่าย ๆ ยังไม่ได้ ก็เลยกำหนดให้ฝึกเขียนตัวอักษรพยัญชนะใหม่หมด  ทุกคนมีความสนใจที่จะเรียนอย่างเต็มที่ก็เลยทำให้คนสอนมีความสุขในการที่จะสอนไปด้วยเช่นเดียวกัน

      ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

          วันนี้รีบออกจากบ้านตั้งแต่เวลา  07.00 น.เดินทางไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมพิธี วันครูประจำปี 2554  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2         พิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมี ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี  พิธีการเป็นไปตามกำหนดการทุกประการจัดงานได้ดีก็เพิ่งจะทราบตอนได้มีการเชิญนายอุทิศ  ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขึ้นเวทีพบปะเพื่อนครู ท่านได้บอกถึงการสนับสนุนการจัดงานวันครูที่นี่ในวันนี้เป็นเงิน 150,000 บาท  อันส่งผลให้การจัดงานเป็นไปอย่างสวยงามและตรงตามเวลากำหนดทุกประการดังกล่าว         ที่น่าเสียดายคือตอนยืนระลึกถึงคุณงามความดีของครูพิธีกรประกาศให้ยืนสงบนิ่ง 1  นาที  แต่พอได้ 16 วินาที ก็ประกาศว่าขอบคุณ  ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

     วันนี้ตั้งแต่เวลา 08.45 น. ถึง 12.00 น.  บรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบคิดนอกกรอบแต่ทำในกรอบ ให้นักษึกษา ชมรมศาสนศึกษาแผนกอิลามศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 25 คนฟังเพราะนักศึกษาเหล่านี้เข้าไปทำกิจกรรมการเรียนการสอนในชุมชนต้องการจะเรียนรู้การบริหารการจัดการ   การจัดหลักสูตร การวัดประเมินผล และเรื่องอื่น ๆที่เกี่ยวข้องความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

     เช้าวันนี้ไปนั่งรอรสน้ำสังข์ศิษย์แต่งงานจนเที่ยงจึงเสร็จพิธีเพราะมีพิธีแบบโบราณรวมทั้งพระคุณท่านเจริญพุทธมนต์ 

      ศิษย์คนนี้เขาเก่งไปเรียนที่กรุงเทพแล้วไปรักกันที่กรุงเทพโชคดีแม่ของคนรักของเขาเปิดร้านอาหารไทยที่อมริกา เลยชวนกันไปเรียนปริญญาโทที่นั่น

      แต่ที่สำคัญเขากลับมาแต่งานที่บ้านเกิดแบบไทย ๆ ขอชื่นชม  ศิษย์ชื่อ   นางสาวรจนา   ศรีสุวรรณ ครับ จบ ประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา  ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

   08.30 ขับรถไปส่งพระครูปภัศร์ปัญญรัตน์ที่วัดน้ำน้อยในเพื่อร่วมพิธีการรับตราตั้งเจ้าอาวาสวัดน้ำน้อยใน ในฐานะเจ้าคณะตำบล มีเจ้าคณะจังหวัดมาเป็นประธานในพิธี 10.30 น.นำท่านไปส่งที่ท่าจีนเพื่อเจริญพุทธมนต์งานขึ้นบ้านใหม่ ส่งเสร็จผมเนทางต่อไปยังโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มัสยิดบ้านเหนือเพ่เตรียมการการบรรยายในวันที่ 15 มกราคม  พศ.2254

    กลับมาบ้านสอนพิเศษฟรีแก่เด็กด้อยโอกาส  วันนี้สอนภาษาอังกฤษ  ของป.1  เริ่มตั้งแต 17.00 น.-  19.00 น.  มีนักเรียนมาเรียน 28  คน หลังจากนั้นก็ไปงานเลี้ยงฉลองสมรสลูกศิษย์  กลับมาบ้านบันทึกอนุทิน

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

    วันนี้ 09.00 น ไปพบปลัดเทศบาลตำบลน้ำน้อย เพื่อจะถามความเป็นไปได้หรือไม่ ที่ช่วยเหลือเต็นท์ที่จะใช้เป็นที่สอนชั่วคราวในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาศไม่มีเงินที่จะเรียนพิเศษ  ได้รับคำตอบว่าน่าจะได้  ต่อมาก็พบรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย นายอนันต์  ศรีรุจี และนายคมกฤช นนทะสร  นายกเทศมนตรี ตามลำดับ  คำตอบที่ได้รับว่าพยายามจะดำเนินการ  จะนำเรื่องไปหารือผู้เกี่ยวข้องก่อน  10.30 น.ช่วยขับรถไปส่งพระครูปภัศร์ปัญญารัตน์เจ้าอาวาสวัดท่านางหอม ไปเจริญพุทธมนต์ที่บริษัทสงขลาไทยมารีนโปรดัก หลังฉันเพลเสร็จก็รับไปส่งที่วัดท่านางหอม   12.30 น.เดินทางไปโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มัสยิดบ้านเหนือเพื่อติดตามการจัดทำเอกสารการประกอบการบรรยาย ในวันที่ 15 มกราคม พศ.2554    14.00 น.ไปรับพระครูปภัศร์ปัญญารัตน์เดินทางไปดูความพร้อมในการมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดน้ำน้อยใน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 13 มกราคม พศ.2554  เวลา 08.00-10.30 น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

     วันนี้งดสอนพิเศษเนื่องจากต้องไปงานเลี้ยงฉลองสมรสลูกของเพื่อนรุ่นพี่คือลูกของพันเอกประเสริฐ ทวีรัตน์ ที่โรงแรมลีการ์เดนพลาซ่าหาดใหญ่   แต่ก่อนออกเดินทาง ลูกศิษย์อีกคนนำลูกมาสมัครเรียนเพิ่ม กำลังเรียนอยู่ ป. 3 และได้แจ้งให้มาเรียนวันพรุ่งนี้  เขาถามเรื่องค่าสอน ก็แจ้งให้ทราบว่าสอนแบบให้เปล่า  ขออย่างเดียวคือ"ความตั้งใจ"ก็เพียงพอ

      ส่วนที่โรงเรียนที่เป็นที่ปรึกษาก็ได้ทราบว่าจะมีแขกมาเยี่ยมและจะให้ผมบรรยายเรื่อง"การทำหลักสูตรนอกกรอบแต่ประเมินผลตามกรอบหลักสูตรระดับชาติกำหนด"  เป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จำนวน 25 คน  อาจารย์ 2 คน  ในวันเสาร์ที่ 19  มกราคม พศ 2554 เวลา  09.00-12.00 น.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

คุณธนาคะ


ขอบพระคุณมากๆค่ะที่ช่วยเผยแพร่ เป็นคนหนึ่งในคณะแพทย์ ทำงานในห้องแล็บค่ะ แต่พวกเราก็ได้รับการกระตุ้นเตือนจากท่านให้ใช้ความคิด ใช้ข้อมูลในห้องแล็บให้เกิดประโยชน์ ท่านเป็นนักคิด สงสัยอะไรท่านก็หาวิธีทดลองเก็บข้อมูล ได้เป็นงานวิจัย ตัวเองเป็นรุ่นเยาว์หน่อย พี่ๆที่เคยทำงานกับท่านโดยตรงจะประทับใจกับความช่างคิดช่างกระตุ้นของท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ เราเองเพียงได้พบผ่านท่านในยามที่ท่านป่วย ก็ประทับใจล้นเหลือเพราะแม้จะป่วยท่านก็ยังไปตรวจคนไข้อยู่เลยค่ะ พบท่านนั่งรถเข็นในลิฟท์เพื่อจะไปออกตรวจ ท่านเป็นปูชนียบุคคลจริงๆค่ะ


โอ๋-อโณทัย

--
Anothai Pocathikorn, Ph.D.
Medical Scientist

Clinical Chemistry Unit,
Department of Pathology.
Faculty of Medicine,
Prince of Songkla University,
Had Yai, Songkla 90110
THAILAND
Mobile phone: 086 6947 609
Phone: 066 74 451 563
Fax: 066 74 212 908
URL:http://gotoknow.org/planet/anothaiblogsความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

          เวลา11.00 น. ไปจัดรายการวิทยุ"รายการรอบรั้ววัดและโรงเรียน"ที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดสงขลา  คลื่น 97.75 ณ วัดศรีสว่างวงศ์ หาดใหญ่ สงขลา เป็นรายการสาธารณะสาระเกี่ยวเรื่องโรงเรียนและวัด

         เวลา 17.00 น.กลับบ้าน มาสอนนักเรียนเรียนฟรีพิเศษไม่มีค่าใช้จ่าย  วันนี้มาเรียน  17คน   สอนเรื่องสระในภาษาไทย  เสียงสั้นและยาว  หลังจากนั้นก็ทำการทดสอบปากเปล่าเป็นรายคน  ไม่ผ่านการทดสอบ 1 คน และพักเรียน นักเรียน 1 คนเพราะมัวแต่คุยไม่สนใจการเรียน   ถึงแม้จะร้องให้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงการลงโทษ

         พรุ่งนี้หยุดเรียน 1 วันเพราะติดงานแต่งลูกของเพื่อนที่โรงแรมในนครหาดใหญ่   เลิกเรียน 19.10 น.  ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

สวัสดีครับ   ขณะที่เขียนอนุทิน เวลา 23.25  น.  นี่ถ้าไม่เปิดอ่านบันทึกตอนดึกในวันนี้ก็ไม่ได้ทราบข่าวการจากไปของนายแพทย์ ธาดา ยิบอินซอย แน่นอนครับ  ผมเคยร่วมงานสาธารณะกับท่านหลายเกี่ยวกับกิจกรรมที่สวนหย่อมท่งเซี้ยเซียงตึ๊งในปี 2549-2550 หลายกิจกรรม และเคยไปร่วมพูดคุยซักถามงานสาธารณะประจำสัปดาห์ที่ร้านโบท ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 หลายครั้ง  ท่านเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความรู้และทำงานเพื่อสาธารณะอย่างแท้จริง

        ขอร่วมไว้อาลัยในการจากไปของท่านด้วยคนครับความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

      วันนี้ไปร่วมประชุมคณะกรรมการรวมพลคนใจบุญ  ของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดสงขลา  คลื่น 97.75   แต่พอไปจะถึงสถานที่ประชุมก็ได้รับโทรศัพท์ว่าหลานสะใภ้ถูกเฉี่ยวชนในหมู่บ้านก็เลยเดินทางกลับมาบ้าน   พอมาถึงที่เกิดเหตุทราบว่าถูกนำไปโรงพยาบาลหาดใหญ่ ก็เลยแวะรับแม่ของเขาและลุงเดินทางไปโรงพยาบาล  เมื่อไปถึงก็มีความสบายใจขึ้นเมื่อเห็นหลานไม่ได้เป็นอะไรมากนัก แต่ที่เป็นห่วงเขามากเพราะเขามีท้องและกำหนดจะคลอดในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงเลยทุกคนเป็นห่วงกันยกใหญ่       

เนื่องจากเกิดการเฉี่ยวชนในหมู่บ้านจึงจะทำการตกลงกันเอง  แต่ผมคิดว่าโดยปกติคนที่ผิดก็จะไม่ยอมรับผิด ปัญหาต้องเกิดแน่ถ้าไม่มีการบันทึกการเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน  แต่พ่อของคนที่ขับรถตามหลังหลานผมบอกว่าค่อยตกลงกันให้เคลื่อนย้ายรถได้(รถจักรยานยนต์)ผมสุดที่จะคาดเดาว่า พอผ่านวันนี้ไปการตกลงว่าใครผิดน่าจะมีปัญหา เพราะทุกคนจะยืนยันว่าตัวเองไม่ผิด     ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

      การจัดงานวันเด็กที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อตอนเช้าเขาเริ่ม เมื่อเวลา 15.00 น. เพื่อรอเด็กบางส่วนที่ไปเที่ยวตามสถานที่ในที่ต่าง ๆที่เขาจัดงานซึ่งมีมากในเมืองโดยเฉพาะในนครหาดใหญ่

      งานเริ่มเปิดโดยประธานกลุ่มเพื่อสัมพันธ์กล่าวเปิดงานแล้วก็ร้องเพลงจับของขวัญสลับกันไป  เด็ก ๆ ได้ร่วมน้อยมาก  ผู้ใหญ่ถือไมโครโฟนเสียมากว่า เด็กก็ได้แต่นั่งทานของที่ผู้ใหญ่จัดให้ทานตามที่เตรียมไว้  ผมไม่ได้แสดงบทบทาอะไรคอยดูอาการของเด็ก ๆ ว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรในงานที่ผู้ใหญ่จัดขึ้นเพื่อวันสำคัญของพวกเขา

      ปีหน้า 2555 ก็จะได้แนะนำให้ว่าควรจะลักษณะใดจึงจะเหมาะสม  ผมกลับมาที่บ้านเมื่อ 21.15  น. งานยังไม่เลิก  เพราะผู้ใหญ่สนุกมากกว่าเด็ก  และเด็กหลายคนก็กลับบ้านไปแล้วบางส่วนด้วยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

    วันนี้ตอนเช้าได้รับทราบจากลูกศิษย์ที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านผม ซึ่งเขาได้จัดตั้งกลุ่มชื่อ"เพื่อนสัมพันธ์"มาประมาน 5ปีกว่า จะจัดงานวันเด็กโดยจะเริ่มให้เด็ก ๆ มาร่วมกิจกรรมเวลา 15.00 น มีการเลี้ยงอาหาร การทายปัญหาความรู้ การเล่นเกมเพื่อมอบความสุขให้แก่เด็ก ๆ ในชุมชน และเชิญให้ผมไปร่วมด้วย  หลังเวลา 18.00 น เหตุการ์จะเป็นอย่างไร จะนำมาบอกเล่าอีกครั้งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

   วันนี้ยังคงหยุดเรียนเพราะเด็กไปร่วมจัดงานวันเด็กก่อนวันเด็กจริง ๆ ที่โรงเรียน  ซึ่งเป็นที่นิยมปัจจุบันของครูโดยทั่วไปที่จัดวันเด็กในวันศุกร์  วันเสาร์ก็ไม่ต้องเดินทางไปโรงเรียน และอ้างว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้นำเด็ก ๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย แต่แท้ที่จริงเด็กได้ไปเที่ยวกับผู้ปกครองน้อยมากโดยเฉพาะโรงเรียนนอกเมืองหรือตามชนบท    ตอนที่ผมยังเป็นผู้บริหารโรงเรียนผมจะไม่ให้จัดวันเด็กก่อนวันเด็กคือวันศุกร์  แต่วันศุกร์เป็นวันเตรียมความพร้อมของครูของขวัญรางวัลรายการแสดง  เด็ก ๆ ก็เตรียมซ้อมการแสดง  พอวันเด็กจริง ๆในวันเสาร์ก็จะงาน ของขวัญก็ไปขอมาให้มากไว้แจกเด็ก ๆ รวมทั้งเด็กที่ผู้ปกครองนำมาถึงแม้ยังไม่เข้าเรียนก็แจกหมด   งานก็เลยไม่กร่อย แต่ปัจจุบันในวันเด็กวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม  จะเห็นว่าหายากยิ่งที่จะเห็นโรงเรียนจัดงานวันเด็กซึ่งต่างกับในอดีตมาก ๆ   ผมกำลังคิดอยู่ว่า ปี 2555 ผมน่าจะจัดงานวันเด็กขึ้นที่บ้าน  เพราะสงสารที่ความสำคัญของเขาลดน้อยถอยลง จากผใหญ่ที่ไม่ให้ความสำคัญในวันนี้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

       วันนี้หยุดสอนเนื่องจากเด็ก ๆ เตรียมการแสดงในวันของแต่ละโรงเรียน เพราะหลาย ๆ โรงเรียนจัดงานวันเด็กที่โรงเรียนในวันพรุ่งนี้ พอถึงวันเด็กในวันที่ 8 มกราคม  วันเด็กจริง ผู้ปกครองพ่อแม่จะได้นำเด็กไปเที่ยวตามสถานที่เขาต้องการจะไปได้อย่างอิสระ

      แต่อย่างไรก็ยังมีเด็ก ๆ อีก 5 คนเข้ามาที่บ้านบอกว่าต้องการจะเรียน ก็เลยมอบงานให้ทำตามที่ได้เตรียมไว้ คือแบบฝึกคิดเลขเร็ว  เวลา 19.20 น. จึงให้กลับบ้านได้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

     วันนี้นายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย  นายคมกฤช  นนทะสร ได้ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนำโต๊ะ 5  ตัว และเก้าอี้ 25 ตัวมาให้ที่บ้าน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ใช้นั่งกิจกรรมการเรียนพิเศษที่ผมจัดสอนให้ฟรีทุกวันโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและจะเน้นไปที่เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นหลัก ซึ่งกำลังขยายเพิ่มขึ้นที่ยังไม่มีใครแก้ไข  ผมเริ่มสอนมาได้ ระยะหนึ่ง  ผมพบแล้วว่าเด็กที่อ่านไม่ได้ชั้น ป.3 สามารถอ่านตัวที่ไม่มีตัวสะกด อ่านได้หมด  พอแกอ่านได้  ดูแกมีความสุขมาก ๆ แต่อีกคน อยู่ชั้น ป.6 ยังต้องพยายามอีกนาน เพราะ  ก-ฮ แกยังรู้จักไม่หมด   ถ้าผมสอนแกให้อ่านได้แกคงได้ขึ้นสวรรค์เป็นแน่แท้  แต่ขณะนี้เด็กคนนี้เหมือนกับอยู่ตรงกันข้ามกับสววรค์   ซึ่งแกถูกปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้มายาวนาน  น่าสงสารเวลาของแกมากที่ล่วงเลยมาอย่างแปลกประหลาด....ทำไมจึงเป็นเช่นนี้หนอความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

     เมื่อวานเวลา  18.30 น.  นายคมกฤช  นนทะสร  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย   นายอนันต์  ศรีรุจี  รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อยและนายนันทชัย ธีรชิตกุล ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลน้ำน้อย  เมื่อทราบข่าวว่ามีการจัดการสอนพิเศษให่แก่เด็ก ๆ โดยไม่คิดค่าใข้จ่าย ก็เดินทางมาเยี่ยมและแจ้งว่าหากต้องการความช่วยเหลือเรื่องใด ๆ ที่ใช้ในการจัดการสอนก็ให้แจ้งไปทางเทศบาล  พร้อมกันนี้ก็ได้แจกสมุดสำหรับใช้เขียนคนละเล่ม  วันนี้เด็กมาเรียน 11 คนเพราะติดซ้อมการแสดงในวันเด็ก  นักเรียนมาสมัครใหม่ 1  คนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

        3  มกราคม  2554  เมื่อวานเด็กมาเรียน ตั้งแต 09.00 น.  ให้ทุกคนเขียนอักษรภาษาอังกฤษ   และเขียนสัพท์พื้นฐาน 1000 คำ  ส่วนเด็กชายเกียรติศักดิ์  ซึ่งกำลังเรียน ในระดับชั้น ป. 3  อักษรไทยยังรู้จักไม่ทุกตัว  สระอ่านไม่ได้แม้แต่ตัวเดียว เลยให้คัด สระอะ-สระอู  และฝึกผสมสระ ทั้ง 8 ตัวนี้ไปมา  ตลอด 1 ชั่วโมง

ความตั้งใจเขาสูงมากเพราะเขาบอกว่าเขาอยากอ่านได้เหมือนคนอื่น  แต่ครูสอนยังไงก็ยังอ่านไม่ได้  ก็เลยบอกให้ตั้งใจใหม่  คราวนี้จะต้องอ่านได้แน่นอน  เชายิ้ม แล้วนั่งเขียนและฝึกอ่านฝึกผสมคำอย่างตั้งใจ  ตอนกลับ้านไปเขาให้คำมั่นสัญญาว่าวันต่อไป สระอา -สระอู ผสมคำอะไรเขาจะอ่านให้ได้ให้หมด  ผมบอกเขาว่า  ครูและพ่อแม่เธอก็ต้องการอย่างนั้น  จงพยายามจะสำเร็จ  การศึกษาคือดอกไม้ของชีวิตครับความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

      วันที่ 2  มกราคม  พศ  2554 มีเด็กมาแจ้งความประสงค์จะเรียนรู้ตามที่ผมจัดทำหลักสูตรพิเศษเพื่อสอนลูกของลูกศิษย์ในหมู่บ้าน 5 หมู่บ้านที่ผมมีความเกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจาก เกิดที่นี่  สอนที่นี่ เป็นผู้บริหารที่นี่ รวม 23 ปี  และพบว่าการจัดการให้ความรู้ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอีกครั้ง หลังจากได้รับข้อมูลว่าเด็กอ่านหนังไม่ออกเพิ่มมากขึ้น   ด้านวิชาการอื่น ๆ ก็ต่ำลง  นักเรียนมาแจ้งจะให้ผมจัดการความรู้ให้ใหม่  ป.2  2  คน  ป.3  2 คน   ป.4 2 คน  ป.5  6 คน  ป.6  4  คน  ม. 2   2 คน  รวม 18  คน  วันนี้ได้ทำการพูดคุยกับเด็ก  เริ่ม 09.00 น.  ปฐมนิเทศน์  มอบหมายชิ้นงานศัพท์ภาษาอังกฤษไปคัดแล้วหาคำศัพท์  ทุกคน  ส่วนคนที่อ่านหนังสือไม่ต้องสอนตัวต่อตัว 3 คน 12.00 น  พักไปทานอาหารเที่ยง กลับมาใหม่ 13.00 น.  ทำงานและเรียนต่อ  เลิก 17.30 น.        ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

    1มกราคม2554ตอนเช้า ศิษย์กลุ่มหนึ่งยกคณะมาอวยพรเนื่องในวันปีใหม่  คุยกันนานพอสมควร   หรือจะเรียกว่าฟังเทศน์ก็ได้  เพราะศิษย์ยกคณะมาพบผมทีไร   ต้องฟังผมพูดจบก่อน จึงจะยกคณะกลับได้  ฉะนั้นมาถึงที่ไรก็จะมีคำถามว่าวันนี้ครูจะเทศนาเรื่องอะไร   ผมก็บอกว่าปีนี้จะไม่ขอพูดเรื่องสอนคน  แต่จะถามปัญหาคนที่มาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง  หลายคนยกปัญาว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ออก  อ่านไม่ได้มีเพิ่มทุกปี   คือปัญหา   ผมเลยบอกว่าผมจะจัดการให้  โดยจะทำการสอนที่บ้ามซึ่งมีโครงการไว้นานแล้วก่อนเกษียณ แต่เตรียมที่สอนไม่เสร็จหากศิษย์ต้องการให้ลูกหลานมาเรียน   ก็มาได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายสอนทุกวิชาที่ต้องการเรียน  ไม่กำหนดชั้นเรียน คือมาเรียนได้ทุกระดับ  แต่จะเน้น ภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นหลัก    หลายคนดีใจกลับไปจะตีเกราะเคาะไม้ประกาศข่าวให้ได้ทราบกัน ทั้ง 5  หมู่บ้านที่รู้จักผม     ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ธนา นนทพุทธ
เขียนเมื่อ

       31 ธันวาคม  2553  เดินทางไปยังสำนักงานพุทธมณฑลชั่วคราวจังหวัดสงขลา  เพื่อเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดเสียงการสวดเจริญพุทธมนต์ข้ามปี ณ หมู่ที่  6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในนามสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดสงขลา คลื่น 97.75 เมกะเฮิซ ในเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ 22.30 น. วันที่ 31 ธันวาคม พศ.2553 ถึง วันที่ 1 มกราคม พศ.2554ตามการกำหนดข้อตกลงของมหาเถรสมาคม ในโครงการสวดเจริญพุทธมนต์ 2คืน 2 วัน 2 เดือน 2 ปี ในการสวดเจริญพุทธมนต์  ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าคณะภาค 18 พระเทพวีราภรณ์ มาร่วมสังเกตการณ์ก่อนพิธีจะเริ่มพิธีสวด ผมและลุงพล  สุวรรณชาตรี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการอีกท่านหนึ่ง ได้กราบนิมนต์  พระราชพิพัฒนาภรณ์ ประธานรับผิดชอบการดูแลการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ฝ่ายสงฆ์ และพระศรีรัตนพิมลซึ่งทั้ง 2 รูป เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา  ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสร้างพุทธมณฑล  พร้อมทังให้ข้อคิดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท