อนุทิน 73726 - นาย ธนา นนทพุทธ

   วันนี้ยังคงหยุดเรียนเพราะเด็กไปร่วมจัดงานวันเด็กก่อนวันเด็กจริง ๆ ที่โรงเรียน  ซึ่งเป็นที่นิยมปัจจุบันของครูโดยทั่วไปที่จัดวันเด็กในวันศุกร์  วันเสาร์ก็ไม่ต้องเดินทางไปโรงเรียน และอ้างว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้นำเด็ก ๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย แต่แท้ที่จริงเด็กได้ไปเที่ยวกับผู้ปกครองน้อยมากโดยเฉพาะโรงเรียนนอกเมืองหรือตามชนบท    ตอนที่ผมยังเป็นผู้บริหารโรงเรียนผมจะไม่ให้จัดวันเด็กก่อนวันเด็กคือวันศุกร์  แต่วันศุกร์เป็นวันเตรียมความพร้อมของครูของขวัญรางวัลรายการแสดง  เด็ก ๆ ก็เตรียมซ้อมการแสดง  พอวันเด็กจริง ๆในวันเสาร์ก็จะงาน ของขวัญก็ไปขอมาให้มากไว้แจกเด็ก ๆ รวมทั้งเด็กที่ผู้ปกครองนำมาถึงแม้ยังไม่เข้าเรียนก็แจกหมด   งานก็เลยไม่กร่อย แต่ปัจจุบันในวันเด็กวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม  จะเห็นว่าหายากยิ่งที่จะเห็นโรงเรียนจัดงานวันเด็กซึ่งต่างกับในอดีตมาก ๆ   ผมกำลังคิดอยู่ว่า ปี 2555 ผมน่าจะจัดงานวันเด็กขึ้นที่บ้าน  เพราะสงสารที่ความสำคัญของเขาลดน้อยถอยลง จากผใหญ่ที่ไม่ให้ความสำคัญในวันนี้

เขียน 07 Jan 2011 @ 14:56 ()


ความเห็น (0)