อนุทิน 74082 - นาย ธนา นนทพุทธ

      วันนีมการสอนพิเศษเด็กด้อยโอกาสตามปกติ  เด็กมาเรียน 28 คน  สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1  เนื่องจากพบว่าเด็กยังอ่อนในภาษาอังกฤษอยูในระดับต่ำ  อ่านประโยคง่าย ๆ ยังไม่ได้ ก็เลยกำหนดให้ฝึกเขียนตัวอักษรพยัญชนะใหม่หมด  ทุกคนมีความสนใจที่จะเรียนอย่างเต็มที่ก็เลยทำให้คนสอนมีความสุขในการที่จะสอนไปด้วยเช่นเดียวกัน

      

เขียน 17 Jan 2011 @ 21:55 ()


ความเห็น (0)