อนุทิน 74003 - นาย ธนา นนทพุทธ

     วันนี้ตั้งแต่เวลา 08.45 น. ถึง 12.00 น.  บรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบคิดนอกกรอบแต่ทำในกรอบ ให้นักษึกษา ชมรมศาสนศึกษาแผนกอิลามศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 25 คนฟังเพราะนักศึกษาเหล่านี้เข้าไปทำกิจกรรมการเรียนการสอนในชุมชนต้องการจะเรียนรู้การบริหารการจัดการ   การจัดหลักสูตร การวัดประเมินผล และเรื่องอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

เขียน 15 Jan 2011 @ 21:21 ()


ความเห็น (0)