อนุทิน 73921 - นาย ธนา นนทพุทธ

    วันนี้ 09.00 น ไปพบปลัดเทศบาลตำบลน้ำน้อย เพื่อจะถามความเป็นไปได้หรือไม่ ที่ช่วยเหลือเต็นท์ที่จะใช้เป็นที่สอนชั่วคราวในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาศไม่มีเงินที่จะเรียนพิเศษ  ได้รับคำตอบว่าน่าจะได้  ต่อมาก็พบรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย นายอนันต์  ศรีรุจี และนายคมกฤช นนทะสร  นายกเทศมนตรี ตามลำดับ  คำตอบที่ได้รับว่าพยายามจะดำเนินการ  จะนำเรื่องไปหารือผู้เกี่ยวข้องก่อน  10.30 น.ช่วยขับรถไปส่งพระครูปภัศร์ปัญญารัตน์เจ้าอาวาสวัดท่านางหอม ไปเจริญพุทธมนต์ที่บริษัทสงขลาไทยมารีนโปรดัก หลังฉันเพลเสร็จก็รับไปส่งที่วัดท่านางหอม   12.30 น.เดินทางไปโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มัสยิดบ้านเหนือเพื่อติดตามการจัดทำเอกสารการประกอบการบรรยาย ในวันที่ 15 มกราคม พศ.2554    14.00 น.ไปรับพระครูปภัศร์ปัญญารัตน์เดินทางไปดูความพร้อมในการมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดน้ำน้อยใน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 13 มกราคม พศ.2554  เวลา 08.00-10.30 น.

เขียน 12 Jan 2011 @ 20:13 ()


ความเห็น (0)