อนุทิน 73782 - นาย ธนา นนทพุทธ

      การจัดงานวันเด็กที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อตอนเช้าเขาเริ่ม เมื่อเวลา 15.00 น. เพื่อรอเด็กบางส่วนที่ไปเที่ยวตามสถานที่ในที่ต่าง ๆที่เขาจัดงานซึ่งมีมากในเมืองโดยเฉพาะในนครหาดใหญ่

      งานเริ่มเปิดโดยประธานกลุ่มเพื่อสัมพันธ์กล่าวเปิดงานแล้วก็ร้องเพลงจับของขวัญสลับกันไป  เด็ก ๆ ได้ร่วมน้อยมาก  ผู้ใหญ่ถือไมโครโฟนเสียมากว่า เด็กก็ได้แต่นั่งทานของที่ผู้ใหญ่จัดให้ทานตามที่เตรียมไว้  ผมไม่ได้แสดงบทบทาอะไรคอยดูอาการของเด็ก ๆ ว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรในงานที่ผู้ใหญ่จัดขึ้นเพื่อวันสำคัญของพวกเขา

      ปีหน้า 2555 ก็จะได้แนะนำให้ว่าควรจะลักษณะใดจึงจะเหมาะสม  ผมกลับมาที่บ้านเมื่อ 21.15  น. งานยังไม่เลิก  เพราะผู้ใหญ่สนุกมากกว่าเด็ก  และเด็กหลายคนก็กลับบ้านไปแล้วบางส่วนด้วย

เขียน 08 Jan 2011 @ 21:21 ()


ความเห็น (0)