อนุทิน 73541 - นาย ธนา นนทพุทธ

       31 ธันวาคม  2553  เดินทางไปยังสำนักงานพุทธมณฑลชั่วคราวจังหวัดสงขลา  เพื่อเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดเสียงการสวดเจริญพุทธมนต์ข้ามปี ณ หมู่ที่  6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในนามสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดสงขลา คลื่น 97.75 เมกะเฮิซ ในเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ 22.30 น. วันที่ 31 ธันวาคม พศ.2553 ถึง วันที่ 1 มกราคม พศ.2554ตามการกำหนดข้อตกลงของมหาเถรสมาคม ในโครงการสวดเจริญพุทธมนต์ 2คืน 2 วัน 2 เดือน 2 ปี ในการสวดเจริญพุทธมนต์  ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าคณะภาค 18 พระเทพวีราภรณ์ มาร่วมสังเกตการณ์ก่อนพิธีจะเริ่มพิธีสวด ผมและลุงพล  สุวรรณชาตรี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการอีกท่านหนึ่ง ได้กราบนิมนต์  พระราชพิพัฒนาภรณ์ ประธานรับผิดชอบการดูแลการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ฝ่ายสงฆ์ และพระศรีรัตนพิมลซึ่งทั้ง 2 รูป เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา  ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสร้างพุทธมณฑล  พร้อมทังให้ข้อคิด

เขียน 01 Jan 2011 @ 08:29 ()


ความเห็น (0)