อนุทิน 73644 - นาย ธนา นนทพุทธ

  ติดต่อ

     เมื่อวานเวลา  18.30 น.  นายคมกฤช  นนทะสร  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อย   นายอนันต์  ศรีรุจี  รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำน้อยและนายนันทชัย ธีรชิตกุล ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลน้ำน้อย  เมื่อทราบข่าวว่ามีการจัดการสอนพิเศษให่แก่เด็ก ๆ โดยไม่คิดค่าใข้จ่าย ก็เดินทางมาเยี่ยมและแจ้งว่าหากต้องการความช่วยเหลือเรื่องใด ๆ ที่ใช้ในการจัดการสอนก็ให้แจ้งไปทางเทศบาล  พร้อมกันนี้ก็ได้แจกสมุดสำหรับใช้เขียนคนละเล่ม  วันนี้เด็กมาเรียน 11 คนเพราะติดซ้อมการแสดงในวันเด็ก  นักเรียนมาสมัครใหม่ 1  คน

  เขียน:  

ความเห็น (0)