อนุทิน 73950 - นาย ธนา นนทพุทธ

   08.30 ขับรถไปส่งพระครูปภัศร์ปัญญรัตน์ที่วัดน้ำน้อยในเพื่อร่วมพิธีการรับตราตั้งเจ้าอาวาสวัดน้ำน้อยใน ในฐานะเจ้าคณะตำบล มีเจ้าคณะจังหวัดมาเป็นประธานในพิธี 10.30 น.นำท่านไปส่งที่ท่าจีนเพื่อเจริญพุทธมนต์งานขึ้นบ้านใหม่ ส่งเสร็จผมเนทางต่อไปยังโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มัสยิดบ้านเหนือเพ่เตรียมการการบรรยายในวันที่ 15 มกราคม  พศ.2254

    กลับมาบ้านสอนพิเศษฟรีแก่เด็กด้อยโอกาส  วันนี้สอนภาษาอังกฤษ  ของป.1  เริ่มตั้งแต 17.00 น.-  19.00 น.  มีนักเรียนมาเรียน 28  คน หลังจากนั้นก็ไปงานเลี้ยงฉลองสมรสลูกศิษย์  กลับมาบ้านบันทึกอนุทิน

 

เขียน 13 Jan 2011 @ 20:04 ()


ความเห็น (0)