อนุทิน 74106 - นาย ธนา นนทพุทธ

       วันนี้สอนเด็กเรียนพิเศษตามอัธยาศัยมาเรียน 26 คน  วันี้สอนภาษาอังกฤษ .ป.1  ให้เขียนประโยคบอกเล่า  ประโยคคำถาม  ประโยคปฏิเสธ  และให้เขียนคำศัพท์ตามคำบอก 25 คำ  ประกอบคำ   book  bookbag  boy  girl pen  pencil dog  mouse  tiger lion  board   cat   duck  rabbit  pig  cow  monkey  umbrella  icecream  orange  egg  apple pencilcase window door เด็กที่เขียนได้ถูกต้องสูงที่สุด 21 คำ  มี 2 คน   ระหว่าง 15-20 คำมี 6 คน  ส่วนที่เหลือเขียนได้ไม่เกิน 10 คำ   มีเขียนไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียว อยู่ 8 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ป.2 ถึงป.4  ที่รุนแรงมีป. 6 อยู่ 2 คนเขียนไม่ถูกแต่คำเดียว  ที่เหลือถูกคนละ 6-8 คำเป็นส่วนใหญ่ก็เลยต้องวางแผนว่าจะทำอย่างไรในวันต่อไป  แต่เด็ก ๆ ก็ยังสู้ที่จะเรียนตามที่ผมกำหนดทุกประการ....เพราะเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เขียน 18 Jan 2011 @ 20:53 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:16, ()


ความเห็น (0)