ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ :“ต่อยอดทางความคิด สู่พันธกิจทางสังคม"


วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ต้องการให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการใช้ชีวิต การปรับตัว สร้างความอบอุ่น ความประทับใจ ความภาคภูมิในมหาวิทยาลัย และรู้จักเพื่อนใหม่และรุ่นพี่ คณาจารย์และบุคลากร

ขออนุญาต "ต่อยอดทางความคิด สู่พันธกิจทางสังคม" ของคุณแผ่นดิน กับการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2550....................

วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วันที่ 29 พ.ค - 1 มิ.ย.2550 ต้องการให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการใช้ชีวิต การปรับตัว สร้างความอบอุ่น ความประทับใจ ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย  และรู้จักเพื่อนใหม่ รุ่นพี่ คณาจารย์และบุคลากร จึงได้แบ่งงานออกเป็น 12 ฝ่ายประกอบด้วย ฝ่ายประชาสัมพันธ์  วิทยากร  สถานที่/ยานหนะและคุมแถว  พิธีการ  สวัสดิการ   พยาบาล  การแสดง/กำกับเวที บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสันทนาการ/กิจกรรมฐาน    ประเมินผล  หนังสือ และเลขานุการ  มีสต๊าฟบุคลากรนักศึกษาองค์การ สภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษา ชมรม กรรมการหอพัก ร่วม 500 กว่าชีวิต ที่สืบสานงานนี้  ......................

กำหนดการ 4 วัน ดังต่อไปนี้

กำหนดการ  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา  2550  วันที่ 29 พ.ค. - 1  มิ.ย  2550 

วันที่  29  พฤษภาคม  2550  :   กิจกรรม ปฏิญาณตนและเชิญธงประจำมหาวิทยาลัย”

การแต่งกาย : เครื่องแบบนักศึกษา
16.30  . นักศึกษาใหม่พร้อมกันที่ลานจอดรถคณะวิทยาการจัดการ/ คณะศิลปศาสตร์
17.45  น. นักศึกษาใหม่ตั้งแถวพร้อมกันที่ลานพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาฯ     *
18.00  . เคารพธงชาติ และเชิญธงชาติลงจากเสา  
18.05  . อธิการบดี / คณบดี / นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา วางพานพุ่มสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาฯ
  อธิการบดี / คณบดี / คณาจารย์ / นักศึกษาร่วมถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาฯ
  ประธานสภานักศึกษากล่าวนำ นักศึกษาใหม่ปฏิญาณตน
18.15  . อธิการบดี  (รศ.ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข)  กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
18.30  . นักศึกษาใหม่เคลื่อนแถวลอดซุ้มธงประจำคณะและเคลื่อนขบวนสู่โรงยิมเนเซี่ยม รับการต้อนรับจากนักศึกษารุ่นพี่
19.00  . รับประทานอาหารเย็นที่โรงยิมเนเซี่ยม
19.30  . เชิญธงประจำมหาวิทยาลัย  และธงประจำคณะ
19.40 . ร่วมร้องเพลงมหาวิทยาลัย 
20.00  . ชมวีดีโอ Projector “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20.15 น. ฟังการบรรยาย   เป็นลูกพระบิดา ข้าภูมิใจ
 

โดย     คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

21.45 น. เสร็จกิจกรรม
   

วันที่ 30  พฤษภาคม 2550:  กิจกรรม ร่วมแรง ร่วมใจ น้องใหม่บำเพ็ญฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

การแต่งกาย :  กางเกงขายาว เสื้อสีเหลือง  สวมรองเท้าผ้าใบ
07.00  .

นักศึกษาใหม่พร้อมกันที่หน้าลานพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาฯ  และรับประทานอาหารว่าง

07.30  . นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา กล่าวรายงานต่ออธิการบดี  (ประธานในพิธี)
07.40  . ประธานกล่าวเปิดงาน
08.15  . นักศึกษาใหม่แยกย้ายเพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
  1.  สำนักสงฆ์ มอ.                               7.  วัดแม่เตย                    13. วัดน้ำน้อยใน
  2..สำนักสงฆ์บ้านในไร่                       8.  วัดเกาะปรัก                14. วัดน้ำน้อยนอก
  3. วัดทุ่งงาย                                         9.  วัดครองเรียน              15.  วัดโคกสูง
  4. วัดเขากลอย                                    10. วัดโคกนาว                 16.  วัดเนิไศล
  5. วัดควนจง                                       11. วัดคอหงส์                   17.  วัดคูเต่า
  6. วัดท่าข้าม                                       12. วัดคลองแห                 18.  วัดท่านางหอม
12.00  . รับประทานอาหารกลางวัน
  กิจกรรมสันทนาการ   ( ณ ลานข้างโรงยิมส์ฯ)
15.00  . เสร็จกิจกรรม
 
การแต่งกาย :    กางเกงขายาว  เสื้อสีขาว สวมรองเท้าผ้าใบ
18.00  . นักศึกษาใหม่พร้อมกันที่โรงยิมเนเซี่ยม 
18.30  . กิจกรรมการแสดงส่วนกลาง คณะ และหอพักนักศึกษา
23.00  . เสร็จกิจกรรม
   

วันที่ 31   พฤษภาคม   2550  : /กิจกรรม “สายใจเดียว (มอ.) เกลียวสัมพันธ์

การแต่งกาย :   เสื้อสีฟ้า  กางเกงขายาว  รองเท้าผ้าใบ
06.00 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ  ลานเสาธงหน้าลานพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาฯ 
07.45 น. กิจกรรมฐาน/สันทนาการ
  ฐานที่  1    สอนพระปณิธาน
  ฐานที่  2  . ละลายพฤติกรรม
  ฐานที่  3    สอนบูม
11.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 น. กิจกรรมรวมตัวนักศึกษาอีกครั้ง
13.00 น. นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่กล่าวต้อนรับ 
14.00 น. เสร็จกิจกรรม เดินทางกลับมหาวิทยาลัย
  

วันที่ 1  มิถุนายน  2550   :  กิจกรรม ““เปิดตะวันน้องใหม่

การแต่งกาย : เครื่องแบบนักศึกษา    
05.30 น. นักศึกษาใหม่ (ศาสนาอิสลาม) พร้อมกัน ณ โรงยิมเนเซี่ยม
06.00 . นักศึกษาใหม่  (ศาสนาพุทธ)    พร้อมกัน ณ   ณ หน้าลานพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาฯ 
 

                                                

  นักศึกษาใหม่(ศาสนาคริสต์)  พร้อมกัน ห้องประชุม
06.30 น. ประธานถึงบริเวณพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา
07.30 . เสร็จพิธีทางศาสนา  
                                                                                                                                                             
                                    
หมายเลขบันทึก: 93654เขียนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2007 14:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 15:25 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (12)
 • ขอบคุณมากค่ะ
 • ทราบว่านักศึกษาได้รับอุบัติเหตุที่โต้รุ่งจนเสียชีวิต เป็นห่วงมาก ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ

สวัสดีค่ะพี่อัมพร  สาวสองพันปีคนสวยของหนิง

 • ทำไม blog พี่ข้อความมันตกลงมาข้างล่างหละคะ 
 • ดีจัง  มีกิจกรรมทางศาสนา
 • และอ่านกำหนดการ  พบว่ามีนายกเทศมนตรีมาร่วมด้วย  ดีจังเลยค่ะที่ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมกับการรับลูกๆต่างบ้านต่างเมือง  ที่ต้องมาอยู่เมืองเดียวกันเนอะ
 • ค่ะ....น้องหนิง พี่ยังไม่ทราบสาเหตุ blog ของพี่ข้อความมันตกลงมาข้างล่าง  วันที่บันทึกเกิดมีปัญหาขัดข้อง พี่ก็รอจนบันทึกได้ เมื่อบันทึกเสร็จก็เป็นฉะนี้แล
 • ง.งู เลยตามกัน 2 ตัวค่ะ 
 • ช่วย ลปรร.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของ มมส.บ้างนะ
 • ของม.อ.หาดใหญ่พยายามให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับชุมชนให้มากค่ะ เพราะที่ผ่านมาผลจากการประเมิน ชุมชนได้ให้ข้อมูลว่า ชาว ม.อ.มีความห่างเหินชุมชนค่ะ
 • สวัสดีครับ
 • เบื้องต้นขอปรบมือให้อย่างสัตย์จริงถึงมุมมองและกระบวนการของการสร้าง, พัฒนาและปลูกฝังสิ่งอันดีงาม  ซึ่งหมายถึง "สถาบัน"  และความเป็น "สังคม"  ให้กับนิสิต
 • ม.สงขลาฯ  มีศูนย์รวมใจอันเป็นหนึ่งเดียว คือ พระราชบิดาฯ  ครั้งผู้มาใหม่มาเยือน ก็จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่พิธีอันเป็นยิ่งกว่าวัฒนธรรมของชาว มอ.
 • และกลายเป็นจุดแข็งของการยึดมั่น - เชื่อมั่น  และคงไว้ซึ่งวิถีแห่งความเป็นหนึ่งเดียว 
 • โดยสามารถใช้เป็นสื่อแห่งการพัฒนานิสิตได้เป็นอย่างดียิ่ง
 • ทั้งนี้  กิจกรรมดังกล่าวยังฉายให้เห็นมิติแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วน  ทั้งระดับบริหาร,  นิสิต  หรือแม้แต่องค์กรนิสิต  ก็ล้วนเป็นเสมือนผู้แทนสถาบันในการแสดงตนขานรับการมาของนิสิตใหม่ที่น่าประทับใจ
 • การต่อยอดความคิด สู่พันธกิจทางสังคม... คือ  สีสันและพลังทางความคิดที่น่าสนใจไม่แพ้กิจกรรมวัฒนธรรมของสถาบัน  การได้มาซึ่งวิทยากรทรงคุณภาพอย่าง  สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ  คือการการันตีคุณภาพทางความคิดอันมหาศาลของสังคม
 • สุทธิพงษ์  ธรรมวุฒิ ..เป็นนักคิด นักเขียน  ปัจจุบันเป็นนักผลิตรายการสร้างสรรค์ที่หาตัวจับได้ยาก    การที่นิสิตใหม่ได้มีโอกาสรับฟังความคิดของวิทยากร  ผมถือว่า เป็น "ปฐมบทการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่ทรงคุณค่า"  อย่างมากมาย   (ซึ่งอันที่จริง  ผมก็ตระเตรียมเชิญมาที่ มมส บ้างเหมือนกัน)
 • การบูรณาการทางสังคมแวดล้อมทั้งท้องถิ่นและศาสนามาเกี่ยวโยง ก็ถือเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ที่สำคัญ  เป็นเสมือนการบอกกล่าวหรือสะท้อนการอยู่ร่วมของคนในสังคม  หรือแม้แต่การบ่งชี้ถึงวัฒนธรรมภาคถิ่นของแต่ละภูมิภาคที่ไม่อาจมองข้ามได้...
 • .....
 • ชัดเจน  ครอบคลุม...และมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของนิสิตใหม่เป็นที่สุด....
 • ขอปรบมือให้..  และขอเป็นกำลังใจให้ชาว มอ. ทุกคน
 • พร้อมขออนุญาตนำแนวคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เป็นเวทีทางความคิดของการรับนิสิตใหม่ของ มมส  ที่จะมีขึ้นในวันที่  2  มิถุนายน  2550  นี้ด้วยนะครับ

 

 • ขอบคุณน้องแผ่นดินมากที่ให้เกียรติแก่ชาวม.อ ที่จะนำแนวคิดม.อเหล่านี้เป็นเวทีทางความคิดของการรับนิสิตใหม่ของ มมส.  ขอน้อมอนุญาตด้วยความยินดียิ่ง
 • งานนี้มีสต๊าฟนักศึกษาประกอบองค์การ สภา สโมสร 13 คณะ ชมรม กรรมการหอพัก และบุคลากรทุกฝ่ายรวมเทศบาลหาดใหญ่ช่วยงานร่วม 500 กว่าชีวิต
 • วันที่ 30 พ.ค.วันบำเพ็ญฯ วันที่ 31 พ.ค. เป็นวันที่เสริมสร้างความแข็งแกร่ง คือขึ้นเขาคอหงส์ เรามีพระประจำเมืองอยู่บนเขาคล้าย ม.ช.ขึ้นดอยสุเทพ และกว่าถึงพระมีฐานกิจกรรม เสร็จเป็นกิจกรรมสันทนาการก่อนทานอาหารกลางวันร่วม มีสต๊าฟสัน 120 คน
 • พี่เป็นประธานฝ่ายประเมินผล เมื่อประเมินแล้วเสร็จพร้อมรูปเล่มและภาพประกอบจะส่งให้ 1 เล่ม ค่ะ
 • คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ  คือลูกหม้อที่เป็นผลผลิตวิทยาเขตปัตตานี เราต้องการสื่อให้นักศึกษาเห็นว่า "เป็นลูกพระบิดา  ข้าภูมิใจ"
 • ช่างนี้เลยยุ่งกับเตรียมงานเหล่านี้ค่ะ

แอบมาอีกรอบ 

เจอนักกิจกรรม  คอเดียวกันคุยกัน  อิอิ  พยาบาลขอหลบเก็บเกี่ยวนะคะ

 • P ตื่นเต้นดีใจมากเลยที่ทราบข่าวจากน้องเมตตา ว่าน้องหนิงอยากกอดพี่อัมพร หากมีโอกาสไปที่ ม.วลัยลักษณ์
 • น้องหนิงมีกิจกรรมมากมายพี่เคยปลื้มและได้แอบนินทา (พูดถึง)กับน้องเมตตาบ่อยค่ะ
 • คึกคักกันหลายมหาวิทยาลัยเลยค่ะ
 • ที่มข.เห็นกองกิจการนักศึกษากำลังวางแผนปฐมนิเทศอยู่เหมือนกันค่ะ
 • ที่แน่ๆวันนี้อ.แม่สุนีย์ได้รับการติดต่อให้มาพูดกับน้องๆนักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศด้วยค่ะ
 • P  สุดยอดค่ะที่ม.ข ได้วิทยากร อ.แม่สุนีย์
 • ค่ะช่วงนี้บรรยากาศมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่
 • พี่เคยไปศึกษาดูงานกิจการนักศึกษาม.ข แต่ไปหลายปีแล้วค่ะ
 • ขอบคุณมาก มีความสุขกับการทำงานนะคะ
มาส่งกำลังใจ และขอให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดีครับ
 • ขอบคุณมากค่ะ P
 • ช่วงนี้มีงานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมบ่อยครั้ง กิจกรรมหลายขั้นตอน  รวม 4 วัน พี่เป็นประธานประเมินโครงการต้องร่วมกิจกรรมลึกซึ้งทุกขั้นตอนค่ะ
 • ต้องขอโทษด้วยที่ตอบช้ามาก ไปเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 พ.ค. ค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี