ดีใจจังที่เข้าใจกระบวนการkmเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบยั่งยืนแล้ว และขอขอบคุณศูนย์ฯภาคเหนือ อศจ.น่าน ที่กรุณาอำนวยความสะดวกทุกๆอย่างตลอดระยะเวลาการอบรม(6-9ธ.ค.2548) มั่นใจว่าดำเนินงานkmให้กับ อศจ. พิจิตร ได้แน่นอนครับ ...............ธานินทร  บุญยะกาพิมพ์ ครู(คศ.3) วท.พจ.