นาย ธานินทร บุญยะกาพิมพ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
Usernameapril3059
สมาชิกเลขที่2274
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา 

กศ.บ(เกียรตินิยม ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน พ.ศ.2525

กศ.ม(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2540

ประสบการณ์ในแวดวงวิชาชีพ

ผู้วิพากษ์ผลงานการศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยากรรับเชิญบรรยายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วิทยากรรับเชิญสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร การท่องเที่ยวฯพิจิตร

ผู้ดูแลและนำชมจังหวัดพิจิตรให้แก่ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย ในเทศกาลแข่งเรือ ปี พ.ศ. 2548

วิทยากรแกนนำการใช้กระบวนการkmเพื่อการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

นักวิจัยเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นักวิจัยขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทะเบียนเลขที่ 45120215

ประสบการณ์เกี่ยวกับผลงานวิชาการและวิทยฐานะ

 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานวิชาการ อาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 21 ราย

วิทยากรพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา( อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร)

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานวิชาการของครูเพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ