ความเห็น 6649

kmของชาวเทคนิคพิจิตร

ธานินทร บุญยะกาพิมพ์
IP: xxx.129.4.163
เขียนเมื่อ 

อศจ.พิจิตร คงจะเริ่มต้นการดำเนินการkmเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบยั่งยืน ดังนี้ครับ

1.  รายงานผลการอบรมkmที่น่านให้ผู้บริหาร อศจ. ได้รับทราบ

2.  ขยายผลเท่าที่ทำได้

3.  สำรวจข้อมูลเดิมที่อศจ. มีอยู่ในมือ

4.  ประสาน/จัดหาภาคีในการดำเนินงานภาคสนาม

5.  จัดเวทีชาวบ้าน(ดำเนินการตามแบบของkm)

6.  นำผลที่ได้มาจัดทำโครงการ(ตามใจชาวบ้านนะคร๊าบ ไม่ตามใจเราแล้วครับเจ้านาย)

7.  ดำเนินการตามโครงการ(จัดเวทีชาวบ้านเป็นระยะๆ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ และตรงความต้องการของชาวบ้านที่ยากจน)

.......ไม่ทราบว่าเท่านี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีได้ป่าวครับ........