ณรงค์ชัย 08/12/48 วันที่ 15 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันนี้ไม่มีอารายมากครับ
วันนี้ตั้งแต่เช้าก็ต้องถ่ายภาพอนุสรณ์และภาพบุคคลครูภายในโรงเรียนราชวินิต ซึ่งได้รับมอบหมายให้ถ่ายภาพเดี่ยวครูและจัดลักษณะการนั่งถ่ายภาพของครูและรนักเรียนในระดัยชั้นป.1-2 จนถึงเลา 13.00น. ซึ่งไม่มีคิงถ่ายภาพจึงได้รับมอบหมายให้เขียนบทรายการโฮมรูมเรื่องนักเรียนและเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยได้ทำการสัมภาษณ์นักเดรียนดังกล่าวแล้วนำมาเขียนเป็นสคริปก่อนถ่ายทำรายการ เวลา 14.00น. ทำไตเติ้ลรายการจนเสร็จสิ้นทั้งหมด จนถึงเลา 16.00น. จึงเดินทางกลับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)