เวทีวิชาการหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ตอนที่ ๑๗)


เป้าหมายการจัดการความรู้ระดับกองทุน

1.       สร้างและพัฒนาทีมจัดการความรู้

2.       คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจ โครงสร้างการบริหารงาน และสามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.        คณะกรรมการมีทักษะในการวางแผน อธิบาย ปฏิบัติ ให้สมาชิกในชุมชนเกิดความเข้าใจ 4.       กองทุนสามารถเชื่อมโยงการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในระดับตำบล

สร้างและพัฒนาทีมจัดการความรู้

-         คณะกรรมการกองทุนจะทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการต่างๆของกองทุน

คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจ โครงสร้างการบริหารงาน และสามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-  คณะกรรมการ รู้กฎ ระเบียบและโครงสร้างการดำเนินงาน พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกได้

คณะกรรมการมีทักษะในการวางแผน อธิบาย ปฏิบัติ ให้สมาชิกในชุมชนเกิดความเข้าใจ

-         การนัดสมาชิกเพื่อเข้าร่วมการประชุม ต้องรวบรัด ฉับไว ได้ใจความ เพื่อไม่ให้สมาชิกที่เข้าร่วมเกิดความเบื่อหน่าย

กองทุนสามารถเชื่อมโยงการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในระดับตำบล

-         ขอความช่วยเหลือกองทุนผ่านเครือข่ายทั้งในเรื่องการกู้แล้วไม่ชำระหนี้

-         พัฒนาการอำเภอ การศึกษานอกโรงเรียน ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่ององค์กรการเงิน

เป้าหมายการจัดการความรู้ระดับสมาชิก

1.       สร้างและพัฒนาทีมการจัดการความรู้ 2.       สร้างวินัยการออมของสมาชิก

3.       ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของสมาชิก     4.  หนี้สินลดลง

สร้างและพัฒนาทีมการจัดการความรู้

-         คณะกรรมการกองทุนจะเป็นผู้อำนวยความรู้ ความสะดวกให้แก่สมาชิกกองทุน

-  สมาชิกกองทุนให้ความร่วมมือกับกองทุน

สร้างวินัยการออมของสมาชิก

-  สมาชิกมีการจัดทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย

-  สมาชิกส่งเงินอย่างสม่ำเสมอนับเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อกองทุน

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของสมาชิก

-         เมื่อสมาชิกได้ทำบัญชีจะพบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นต้องทำการลด

-  หากสมาชิกใช้เงินไปในการซื้อยารักษาพยาบาลบ่อยอาจจะลดด้วยการออกกำลังกายมากขึ้น หนี้สินลดลง

-         สมาชิกมีหนี้สินลดลง ทั้งในและนอกระบบ

กระบวนการที่ได้ดำเนินการร่วมกัน

1.       เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ลำปาง 2.       จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบสัญจร

3.   การเยี่ยมชมพื้นที่ตำบลในคลองของทีมวิจัย

 

คำสำคัญ (Tags): #สรุปการประชุม
หมายเลขบันทึก: 9203เขียนเมื่อ 8 ธันวาคม 2005 21:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:12 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี