เวทีวิชาการหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ตอนที่ ๑๙)

  ความรู้ที่ต้องใช้

 -  กองทุนหมู่บ้าน -  ธนาคารหมู่บ้าน -  สัจจะวันละ ๑ บาท -  กองทุนสวัสดิการ

ปัญหาการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย

-  กรอบเวลาไม่ตรงกัน -  เกี่ยงสถานที่ -  แต่ละหมู่บ้านดูแลตัวเองมากกว่า -  เชิญมาร่วมทำเวทีกันแบบสัญจร

หลังจัดเวทีตลาดนัดความรู้ที่ตำบลในคลองบางปลากด

-  แต่ละกองทุนค้นหาปัญหาของตนเองเพื่อให้ทีมงานสนับสนุน

-  ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละกองทุนเข้าร่วมประกวดกองทุนหมู่บ้าน

-  เร่งเร้าให้แต่ละกองทุนปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถ

-  ยกย่องเชิดชู คณะกรรมการและสมาชิกในหมู่นั้นๆ

-  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบอย่างที่ดี

-  เปิดเวทีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าและสร้างความเข้าใจ(ม.๓)

-  เน้นการสร้างจิตสำนึกเป็นเจ้าของกองทุน -  แก้ปัญหาแบบพี่น้องใช้หลักเอื้ออาทรมาใช้

-  ส่งเสริมการออมทรัพย์ทุกรูปแบบ

-  ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยใช้บัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมือ

-  จุดประกายขายความคิดของกองทุนสวัสดิการกับเวทีประชุมของคนในพื้นที่เพื่อฟังผลสะท้อนกลับ จะเปิดตัวเมื่อมีความพร้อมและแรงสนับสนุนที่เพียงพอ

-  เครือข่ายระดับตำบลส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความพร้อมในการเปิดตัวธนาคารหมู่บ้าน ของหมู่ที่ ๑๓

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#สรุปการประชุม

หมายเลขบันทึก: 9206, เขียน: 08 Dec 2005 @ 22:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)