powerpoint การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ของ อ.ศิริพร

วันนี้เรียนวิชาวิจัยทางการพยาบาลเรื่อง การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง  และการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ทางการพยาบาล  สอนโดย รศ. ดร. ศิริพร  ขัมภลิขิต   ดาวโหลดอ่านที่นี่ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)