9. กลุ่มเยาวชนตะกอนยม จังหวัดแพร่ พะเยา


9. กลุ่มเยาวชนตะกอนยม จังหวัดแพร่ พะเยา

 

           กลุ่มเยาวชนตะกอนยม เป็นการรวมกลุ่มของเยาวชนจากบ้านดอนชัย บ้านดอนแก้ว บ้านแม่เต้น ต.สะเอียบ   .สอง จ.แพร่ และเยาวชนจาก อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง 

            เนื่องจากพื้นที่ที่เยาวชนอาศัย อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติแม่ยม ซึ่งเป็นป่าสักทองผืนสุดท้ายของประเทศที่มีเนื้อที่มากและยังคงอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำยมไหลผ่าน เป็นทั้งน้ำดื่มน้ำใช้ เพื่อการดำรงชีวิตของชุมชน จึงเรียกได้ว่าทั้งป่าแม่ยมและแม่น้ำยมทำให้ชุมชนดำรงอยู่ได้อย่างผาสุก แต่เนื่องจากไม้สักทอง มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลสำหรับนายทุนนักค้าไม้นอกหมู่บ้าน ทำให้บ่อยครั้งจึงมีเหตุการณ์เรื่องการลักลอบตัดไม้เกิดขึ้น กลุ่มเยาวชนตะกอนยมและคนในชุมชนจึงร่วมมือกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อย ไม่ให้คนภายนอกเข้าไปลักลอบตัดไม้ รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนด้วยกันให้เห็นความสำคัญของป่าไม้ที่มีอยู่

             นอกจากเนื้อหาเรื่องป่าไม้และแม่น้ำยมที่เยาวชนกลุ่มตะกอนยมทำงานอยู่ ยังมีเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาเก่าแก่ ซึ่งเยาวชนกลุ่มตะกอนยมเห็นว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมอันทรงคุณค่า หลายอย่างกำลังจะหายไป และควรจะอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ เช่น ในเรื่องของดนตรีพื้นบ้าน ความเชื่อเก่าแก่ของชุมชน ที่ส่งเสริมจริยธรรมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ฯลฯ 

            เยาวชนกลุ่มตะกอนยมมีบทบาทอย่างมากตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบันในการปลูกจิตสำนึก และรณรงค์ให้คนในชุมชนมีส่วนในการปกป้องดูแลผืนป่าแม่ยมร่วมกัน จากกิจกรรมที่ผ่านมาในอดีต เช่น การปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนเพื่อให้เยาวชนรักและหวงแหนผืนป่า แม่น้ำ และธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ โดยการจัดค่ายซึ่งมีเนื้อหาเรื่องสิ่งแวดล้อม มีการถ่ายทอดทางความคิดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนในกลุ่มเพื่อให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็งและเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานของสมาชิกในกลุ่มต่อไป ในส่วนกิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ที่ผ่านมาเยาวชนกลุ่มตะกอนยมได้จัดค่ายศึกษาภูมิปัญญา มีการลงไปพูดคุยกับคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนเพื่อศึกษาภูมิปัญญาเหล่านี้   นอกจากนี้ยังมีการทำงานประสานงานร่วมกันระหว่างเยาวชนลุ่มน้ำต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสำคัญของภูมิปัญญาในแต่ละพื้นที่  

หมายเลขบันทึก: 89667เขียนเมื่อ 11 เมษายน 2007 00:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 15:54 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)
 • ต้องการเข้าร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเหล่านี้ มีทางไหนมากครับ
 • เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ ขอชื่นชมผู้จัด
 • ขอให้สร้างสิ่งดีดีให้เมืองไทย ยุคนี้วุ่นวายพอแล้ว รอคนรุ่นใหม่ละกันครับ
 • อยากเข้าร่วมครับ มีทางไหนบ้างครับ
 • สวัสดีครับ
 • คุณจ๊ะจ๋า  มีกิจกรรมดีๆมาเสนออีกแล้ว
 • เรื่อง  การสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น  จะโผล่ออกมาเป็นระยะๆ
 • เมื่อมีปัญหาวิกฤตทางภาคเหนือตอนล่าพื้นที่ใต้ลงมา
 • แสดงผลเสียตรงๆว่าทำลายป่าไม้  หรือพูดเรื่องผลประโยชน์  (มีคนพูดเยอะแล้ว) น่าจะไม่พอ
 • มีแนวทางที่ดีที่สุดเสนอออกมาเป็นที่ยอมรับทุกฝ่ายไหมว่า
 • ไม่ควรสร้าง  ดังนี้.......
 • มีทางออกดังนี้......
 • แล้วเสนอต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจให้เป็นที่รับรู้
 • มันจะได้จบสิ้น
 • และเป็นบรรทัดฐานไว้ศึกษาเรียนรู้
 • ไม่ทราบว่าขอมากเกินไปหรือเปล่า
 • เพราะเห็นผลุบๆโผล่ๆ    สลบ อยู่อย่างนั้น
 • ขอบคุณครับ

ถึงคุณบีเวอร์คะ

 ถ้าอยากเข้าร่วมคงต้องรอไว้โอกาสหน้า คอยติดตามข่าวคราวคะทาง G2K

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี