จากประวัติของท่านศาสดามูหัมหมัดในนครมาดีนะห์ ท่านได้ปกครองประเทศชาติอย่างสันติวิธี ประชาชนที่อาศัยใต้การปกครองของท่านไม่เฉพาะมุสลิมอย่างเดียว มีชาวยิว ชาวคริสต์และอื่นๆ ต่างคนต่างอาศัยอย่างมีความสุข ถึงแม้บางคนยังคาใจกับท่าน แต่ท่านก็ไม่ตำนิ

มีเรื่องหนึ่งที่บอกถึงความมีเมตตาของท่านต่อชนต่างศาสนิกที่อาศัยอยู่ในนครมาดีนะห์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอิสลามในสมัยนั้น

ทุกครั้งที่ท่านเดินผ่านบ้านชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวยิว เขาจะทมน้ำลายใส่หน้าท่านตลอด แต่ท่านก็ไม่ว่าอะไร ท้ายสุดเมื่อชายผู้นั้นเกิดป่วยหนัก ท่านก็เดินทางไปเยี่ยมเขา ทำให้เขาเกิดแปลกใจว่าทำไมต้องมาเยี่ยมเขา ทั้งๆที่เขาได้กระทำสิ่งที่ไม่ดีต่อท่าน แต่ท่านก็ยังมาเยี่ยม

ผมไม่แน่ใจว่าชายคนนั้นจะเข้ารับอิสลามหรือไม่ แต่สิ่งสำคัญที่เราได้รับจากเรื่องนี้คือแบบอย่างที่ดีของท่านศาสดามูหัมหมัดในการอยู่ร่วมกันในสังคม

ถึงแม้ฉันเป็นมุสลิมและเธอเป็นพุทธ แต่เราอยู่ด้วยกันได้ มีอะไรดีๆเราก็แบ่งปันกันได้ อะไรที่ไม่ดี ฉันและเธอไม่ควรที่จะทำและต้องห้ามคนอื่นไม่ให้กระทำด้วย หากเราสองคนมีพลังที่จะไปจัดการตรงนั้นได้…………