สวัสดีค่ะ........

เมื่อวันที่  8 - 9  มีนาคม  2550  ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทีมงาน  ที่คณะวิทยาศาสตร์  จัดขึ้น  สนุกมากค่ะ

-  มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ทำ  รูปแบบของการจัดกิจกรรมมีความหลากหลาย แปลกใหม่  ไม่น่าเบื่อ 

-  ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเพื่อนร่วมงานดีขึ้น  จากที่ไดุ้คุยกันแต่ทางโทรศัพท์  (เหมือนรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจ)  เมื่อได้เข้าร่วมโครงการนี้  ทำให้มีความรู้สึกดีๆ กับคนอื่นในแนวทางที่ดีขึ้น  มีความเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นญาติ  ไม่มีการถือตัว แบ่งตามหน้าที่การงาน  ตอนไปอยู่ที่นั่น  พวกเราได้ถอดหัวโขนกันหมด 

-  เพราะบางคนเวลาเราดูจากหน้าตา  ฟังจากเสียง  บางทีมันก็คนละเรื่องกับการกระทำ

-  รู้สึกประทับใจในการอบรมครั้งนี้มากค่ะ  จนบรรยายไม่ถูก

 ......และหวังว่าทางคณะวิทยาศาสตร์  จะมีการจัดอบรมในลักษณะเดียวกันแบบนี้  และหวังว่าจะได้เข้าร่วมการอบรมในโอกาสต่อไปอีกค่ะ.....