ผู้ชาย...(ป้ายเหลือง)


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Username
tanin_hong_sa
สมาชิกเลขที่
17249
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ผมเป็นคน  "สิงห์บุรี"  โดยกำเนิด...  เกิดมาเมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2519 

ในวัยเด็ก...  เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดกับใคร  ไม่ช่างเจรจา...  แต่ก็ได้มีชีวิตแบบเด็ก ๆ  บ้าง...  เป็นคนไม่สู้  "คน"  ชอบเก็บตัว...  จนดูคล้ายกับจิตไม่ปกติ...  จนบัดนี้ก็ยังไม่หาย...  เพราะไม่ต้องการให้หาย... 

 ในวัยรุ่น...  ก็ใช่ว่าจะซึมซับช่วงเวลานี้เท่าที่ควร...  เพราะต้องเรียนใช่ช่วงเวลาที่วัยรุ่นไม่ต้องการจะเรียนกัน...  เพื่อนร่วมรุ่นจึงมีแต่ผู้ใหญ่  อายุมากกว่าหลายเท่า...

 ดังนั้น...  "จงอย่ายึดติดอะไรกับบันทึกของผม...  เพราะผมไม่ใช่คนพิเศษ  และดีที่สุดสำหรับใคร ๆ  เรียนรู้จากบันทึกได้...  แต่อย่าให้บันทึกทำร้ายตัวคุณเอง"

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.  2553  :  ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาสื่อนฤมิต  คณะวิทยาการสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ.  2542  :  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา   สถาบันราชภัฎมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ.  2539  : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ.  2537  : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ.  2534 : มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)  โรงเรียนสิงหพาหุ  “ประสานมิตรอุปถัมภ์”   ตำบลจักรสีห์  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ.  2531  : ประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดพรหมสาคร  ตำบลบางพุทรา   อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.  2553 – ปัจจุบัน  :  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ.  2545 – 2553  :  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ.  2544 – 2545  :  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเตรียมความพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ.  2543 – 2544 :  พนักงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ.  2540  :   ช่างเทคนิค  บริษัท  อีส  เอเชี่ยน  เดลตัล  กรุงเทพมหานคร  (เครื่องมือแพทย์)

ปล.  "เป็นคนยอมคน...  ชอบก้มหน้าเดิน..  แต่...  ปากจัด"

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี