...เขาบอกว่า บ้านเราสวย ผู้คนเป็นมิตรมีรอยยิ้ม มีธรรมชาติที่งดงามทั้งทะเล และภูเขาเป็นประเทศที่เหมาะแก่การพักผ่อน การท่องเที่ยว เหมาะแก่การใช้ชีวิตในบั้นปลาย...

แล้วคนไทยเราคิดอย่างไร...วันนี้คนไทยเราคิดอย่างไร เมื่อไหร่เราจะตื่นมาพบกับความเป็นจริง เมื่อไหร่จะสำนึกว่าเรามีทุนมากมายเหนือประเทศอื่นใดในโลก

วันนี้โลกต้องการสันติภาพ...คนทั่วโลกต้องการสันติภาพและบ่อเกิดของสันติภาพก็อยู่ที่รอยยิ้มและความจริงใจ

เรามีทุนทั้งประเทศที่จะเป็นแกนหลักในการสร้างสันติภาพโลก...

คนทั่วโลกจะมุ่งประเทศไทย...รายได้ก็จะเข้าสู่ประเทศไทย

ที่สำคัญประเทศไทยก็จะโดดเด่นขึ้นมาในสังคมโลก....

....เมื่อเราคือประเทศผู้สร้างสันติภาพนั่นเอง...