บางคนหรือบางองค์กร  ชอบหัวเราะเยาะว่าการสร้าง  คนรุ่นใหม่  นั้นเป็นเรื่องที่น่าขัน...  เพราะเชื่อว่าเมื่อฝึกคนให้เก่งแล้ว  มักจะโดนแย่งตัวไป...

นั่นคือสิ่งที่  “ผิด”

การสร้างคนนั้นไม่ใช่เรื่องที่  “โง่เขลา”  แต่นี่คือหน้าที่ของ  “องค์กร”  อย่างแท้จริง...  การสร้างคนใหม่ ๆ  ขึ้นมาเรื่อย ๆ  นั้นเป็นสิ่งดี  การได้เห็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้ประสีประสา  ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  จนสามารถเติบโตจนเป็นผู้เชี่ยวชาญได้นั้น  ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ

และนี่ก็เป็นวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาการคลาดแคลนบุคลากรได้  และไม่เป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัว...  ต่างจากองค์กรที่เอาแต่เสาะหาแต่คนเก่งเข้ามาทำงาน  โดยไม่ยอมที่จะลงมือสร้างคนบ้าง...  เอาแต่จะรับอย่างเดียว  ไม่ยอมเป็นผู้ให้...  สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แย่มาก...

อย่าลืมว่า...  ถ้าองค์กรคิดไปทางเดียวกันหมด  นั่นคือ  “สร้างคน  สร้างงาน”  ทำต่อไปเรื่อย ๆ  ทำไปนาน ๆ  สักวันหนึ่งก็จะกลายเป็นประเพณีอันดีงาม  ที่ใคร ๆ  พากันทำตาม  และยินดีที่จะถ่ายทอดสิ่งดี ๆ  ต่อกันจนกลายเป็นเหมือนถนนที่ให้องค์กรวิ่งไปได้...