Book Tag 3 … series เศรษฐกิจพอเพียง (ที่เกือบมากเกินพอ)

“อาจารย์ปัท เอาเล่มนี้ไปอ่าน” เป็นอย่างนี้ .. เกือบทุกวัน พอวันหลังๆ เราเริ่มทำตาโต อาจารย์จะยิ้มแล้วบอกว่า “จะได้เก่งๆไง”

ถึงคิวตอบ Book Tag 3 ของ Aj.Kae   เลือกจากหนังสือกลุ่มวิชาการ  ถ้าจะได้ประโยชน์กับผู้อ่านมากหน่อย  ก็ต้องเป็นวิชาการที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะ  

พอดีตัวเองได้รับมอบหมายให้ทำงานหนักชิ้นหนึ่ง   คือ  การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสภาวิจัยแห่งชาติ  ทีมงานของเรามีหน้าที่ต้องอ่านหนังสือ  วิทยานิพนธ์  งานวิจัย บทความอย่างน้อย 200 เรื่อง  นักวิจัย 4 คน  อ่านคนละ 50 เรื่อง  เป็นด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  การบริหารจัดการ  การเมืองการปกครอง  แต่ละคนต้องอ่านและทำสรุปประเด็นต่างๆของแต่ละเล่มเอาไว้

เราเป็นนักวิจัยคนที่ 5  ทำหน้าที่นำการสรุปประเด็นทั้ง  200  เรื่องมาสังเคราะห์อีกทีหนึ่ง  !!!    

นอกจากนี้  เรายังต้องอ่านหนังสือที่เป็นแนวคิดหลักๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมอีกหลายเล่ม    งานนี้ อาจารย์อภิชัย   พันธเสน เป็นคนเลือกงานมาให้เราอ่านเอง      

ตอนเช้าๆ หลังจากนั่งทำงานพักหนึ่ง   อาจารย์อภิชัยก็จะเดินออกมาจากห้องทำงานของท่าน  ถือหนังสือออกมาด้วยเล่มหนึ่งแล้วยื่นให้เรา    อาจารย์ปัท  เอาเล่มนี้ไปอ่าน    เป็นอย่างนี้ ..  เกือบทุกวัน   พอวันหลังๆ เราเริ่มทำตาโต   อาจารย์จะยิ้มแล้วบอกว่า จะได้เก่งๆไง   คนอยากเก่งอย่างเราก็เลยยิ้มรับหนังสือมาแต่โดยดี  

Book Tag  3  นี้จะบอกชื่อหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่อาจารย์อภิชัย เลือกไว้ให้  เป็นหนังสือใหม่ ทุกเรื่องน่าสนใจ   ใครใคร่อ่าน อ่าน   (อ่านแล้วช่วยสรุปส่งมาให้ด้วยก็จะขอบคุณมาก J )  

*********************

 • เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์   (เสน่ห์ จามริก ๒๕๔๙)
 • รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๐ : เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน  (โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย  ๒๕๕๐)
 • พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ  (อภิชัย พันธเสน  ๒๕๔๗)  
 • พุทธเศรษฐศาสตร์ ฉบับนิสิต นักศึกษา และประชาชน  (อภิชัย พันธเสน ๒๕๔๙)
 • สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง   (อภิชัย พันธเสน  ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และคณะ ๒๕๔๙)
 • เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนายั่งยืน    (เสรี  พงศพิศ   ๒๕๔๙)
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทางเลือกเพื่อการบริหารธุรกิจที่ยั่งยืน    (วรรณา ประยุกต์วงศ์ ๒๕๔๙)
 • วิถีพุทธยุคเศรษฐกิจพอเพียง  (สมณะโพธิรักษ์ ๒๕๕๐ )
 • การใช้การสร้างตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับพุทธเศรษฐศาสตร์  (พิพัฒน์  ยอดพฤฒิการ ๒๕๔๙)   วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

*********************  

ได้อ่านเล่มที่ 1-3  ถูกคั่นด้วยงานอื่น   กลับมาต่อด้วยเล่มที่ 4  แล้วก็ได้รู้ว่า ลืมเล่มที่ 1-3  ไปเรียบร้อยแล้ว !!!  แล้วอีก  200 เล่มจะไหวหรือ   

กำลังคิดว่า  จะแบกหนังสือและเอกสาร 200 กว่าชิ้น ไปปลีกวิเวกสักเดือน  ที่ไหนสักแห่ง   กลับมาอีกที จะได้เก่ง มีวิทยายุทธ์แก่กล้าอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ให้กำลังใจไว้ !!!   

  ใครจะมาเป็นผู้ช่วยเราขนเอกสาร   ขน sheet และส่งข้าวส่งน้ำตอนเราปลีกวิเวกก็เชิญ

************** 

แต่.. อ้อ.. ท่านใดจะแนะนำหนังสือ เอกสารดีๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็จะยินดียิ่ง..  ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 82940, เขียน: 10 Mar 2007 @ 00:16 (), แก้ไข: 15 May 2012 @ 00:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 
 • รู้สึกจะมีเล่มที่ 4 กับเล่มที่ 6 ค่ะอาจารย์ น่าอ่านมากเลยค่ะ
 • ขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำ  แล้วจะลองหามาอ่านค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ลูกหว้าค่ะ

เล่มที่ 1  อ่านสนุกคะ

เล่มที่ 2 เป็นทีมไทยเขียนให้ UNDP  จะเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเศรษฐกิจพอเพียง

เล่มที่ 5 จะให้ภาพมิติต่างๆของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  พยายามจัดงานเขียนงานศึกษาเป็นหลายกลุ่ม ค่อนข้างเป็นวิชาการค่ะ

ขณะนี้กำลังข้ามไปอ่านเล่มที่ 10 ค่ะ   (ไม่ได้อ่านเรียงตามลำดับหรอกค่ะ)

เขียนเมื่อ 
โดนบังคับขึ้นพูดในการสัมมนา เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้พอเพียง โดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ  หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก  และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 นี้  ในหัวข้อ

  จังหวัดพิษณุโลก กับโอกาสทางการค้าและการประกอบสัมมาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

หวังจะพึ่งอาจารย์สักหน่อยเจอกองหนังสือแบบนี้  ไม่รู้จะเริ่มยังไง  อาจารย์มีอะไรแนะนำบ้างครับ  นึกว่าเอาบุญ
เขียนเมื่อ 
 • สังเกตว่าเศรษฐกิจพอเพียงกับพระพุทธศาสนาเชื่อมโยงกันพอสมควร (จากรายชื่อหนังสือของอาจารย์ครับ)
 • ปัจจุบันอะไร ๆ ก็พอเพียงจนชักยังไง ๆ อยู่คนครับ ฟังอาจารย์การตลาดเค้าบอกว่าปีนี้จะโฆษณาอะไรก็ต้องโฆษณาเกี่ยวกับพอเพียง (แต่ยังใช้ มิจฉา marketing เช่นเดิม ก็ไม่แน่ใจว่าพอเพียงเช่นไร)
 • ขอบพระคุณอาจารย์ที่มาแลกเปลี่ยนครับ

คุณหมอคะ

เท่าที่นึกออกเร็วๆตอนนี้ มีหนังสือชื่อ

"จะประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างไร"  ของ อภิชัย พันธเสน และคณะ (2546) 

น่าจะตรงที่สุด

 นอกจากนั้น น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ CSR (Corporate Social Responsibility)  หรือบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม    ลองดูจาก website ของ ดร.พิพัฒน์  ยอดพฤติการ

www.thaipat.com  หรือ

http://sufficiencyeconomy.blogspot.com

น่าจะมีข้อมูลค่ะ

หรืออาจหาข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย   ชุมพรคัมบานา  คำแสดรีสอร์ท  บริษัทเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่า ดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ 

Aj.Kae คะ

พอดีหนังสือที่ตัวเองต้องอ่านเป็นเรื่องแนวคิดเป็นหลักค่ะ   ส่วนงานอื่นๆ นักวิจัยคนอื่นจะอ่านค่ะ

อาจารย์อภิชัยทำเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี 2542   

เอาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการตลาดเป็นเรื่องแปลกๆอย่างที่ AjKae ว่า     แต่ผู้บริโภคก็รู้เท่าทันใช่ไหมคะ

เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่ช่วยแนะนำ  ช่วยได้มากเลยครับ