ใช่แล้วครับ ท่านอ่านไม่ผิดหรอก กระทรวง ICT ของประเทศไทยเราได้เริ่มการ block เว็บไซต์อย่าง YouTube แล้ว อ่านรายละเอียดได้ที่ BlogNone และทดลองด้วยตัวเอง http://www.youtube.com/

(หมายเหตุ http://www.youtube.com/ เข้าไม่ได้แต่ http://youtube.com/ เข้าได้ครับ วิธีปิดแปลกดี แต่เดี๋ยวคงตามมาปิดครับ) 

นี่เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกนะครับ

YouTube เป็นบริการของ Google นะครับ นี่คือการบล็อก "The Internet" ที่ชาวโลกรู้จักกันนะครับ

สำหรับชาวโลกแล้ว นี่สะท้อนถึงการปิดกั้นประชาชนอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทย

ในฐานะคนไทยเราจะทำอย่างไรดีครับ แก้ข่าว? แก้ตัว? แก้ต่างให้รัฐบาล? หรือเรียกร้องสิทธิ์อันพึงมีของเรา

บอกผมหน่อยว่าทำอย่างไรดีถึงเป็นการกระทำที่เราพึงจะกระทำได้ในเหตุการณ์เช่นนี้

หมายเหตุ บันทึกนี้เกี่ยวกับการบล็อก YouTube ในวันที่ 10 มี.ค. 50 ด้วยเหตุผลทางการเมือง ไม่ใช่เกี่ยวกับการบล็อกในวันที่ 4 เม.ย. 50 ครับ