คร่ำเคร่งสร้างเว็บไซท์ ชุมพรเวที ใช้เวลาไป 4-5 วัน ตอนนี้เสร็จแล้ว (แบบแก้ไขพัฒนาไปเรื่อย ๆ) ขอเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่เข้าไปติดตามเยี่ยมชม

 

ตั้งใจว่าในช่วง 2-3 เดือนแรก ชุมพรเวที  จะเป็น "เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 ประจำจังหวัดชุมพร" ไปก่อน เกาะกระแสร่างรัฐธรรมนูญให้คนรู้จักและเข้ามาติดตามข่าวสาร

ต่อไปก็จะค่อย ๆ แปลงโฉมเป็น "เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมชุมพรให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน"

โดยทำงานคู่ขนานกันไปกับ การสื่อสารเชื่อมโยงเครือข่ายภายใน Blog : Gotoknow.org ของเราแห่งนี้

พลาดไม่ได้สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามเนื้อหา "สานเสวนาครั้งที่ 1 อ.หลังสวน จ.ชุมพร" รายงานโดย "คุณติ๊ก" สิริชนน์ ชูวัจนะ และทีมงานวิชาการ ผมทราบมาว่า บรรยากาศดุเดือด เข้มข้น และจริงจัง ตามสไตล์คนหลังสวนบ้านเรา ขอเชิญติดตามอ่านได้โดยพลัน <Click>

 อ่านดูแล้ว อยากจะแสดงข้อคิดเห็นแบบบล็อก ๆ ขอเชิญกลับมาตรงนี้ ที่เดิมของเรา สะดวกกว่า ประสิทธิภาพดีกว่า ปลอดภัยกว่า ด้วยประการทั้งปวง...