BAR KM Pressure Ulcer

การจัด Workshop ครั้งนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของ CoP Pressure Ulcer ของรามาธิบดี

ดิฉันเคยเล่าถึง KM Workshop ในเรื่อง Pressure Ulcer ของทีมพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีมาแล้ว (อ่านที่นี่) การประชุมจะมีขึ้นในวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ วันนี้ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานที่ห้องประชุมใหม่เอี่ยมข้างหอผู้ป่วย 9SE ที่ปรับปรุงใหม่อย่างสวยงาม ดิฉันได้มาร่วมประชุมด้วยเพื่อ BAR การจัดงานครั้งนี้

กรรมการแต่ละคนยังไม่เคยรู้จัก KM Workshop สไตล์ สคส. มีเพียง ผศ.ดร.นิโรบล กนกสุนทรรัตน์ ที่เคยเข้าร่วม Peer Assist กับทีมเครือข่ายเบาหวาน ดิฉันได้เล่าภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งสิ่งที่จะต้องเตรียมการ ตั้งแต่การจัดห้องประชุม การจัดกลุ่มย่อย วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ฯลฯ

 

 คณะกรรมการจัดงาน เสื้อเหลืองคือ ผศ.ดร.นิโรบล

ผู้เข้าประชุมจะเป็นพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลจาก ๒๕ หอผู้ป่วย รวม ๕๐ คน ดิฉันให้แบ่งกลุ่มย่อย ๕ กลุ่ม พร้อมเตรียมคนสำหรับทำหน้าที่ “คุณอำนวย” และ “คุณลิขิต” ที่ประชุมตกลงว่าทีมจัดงานมี ๑๐ คนพอดี น่าจะรับหน้าที่ทั้ง ๒ บทบาทได้ ดิฉันจึงเล่าว่า “คุณอำนวย” และ “คุณลิขิต” มีบทบาทอย่างไรบ้าง เน้นเรื่องการช่วยกันสร้างบรรยากาศของความชื่นชมยินดี คิดเชิงบวก เป็นต้น

พวกเราคุยกันว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามคาด เช่น คนที่มาประชุมไม่มีความสำเร็จจะเล่า จะทำอย่างไร คุยกันไปกันมาก็คิดกันได้ว่าไม่เป็นไร ถือว่าเขาได้มาเรียนรู้จากผู้อื่น น่าดีใจที่ทุกคนมีความคิดเชิงบวก

ดิฉันเสนอว่าการจัด Workshop ครั้งนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของ CoP Pressure Ulcer ของรามาธิบดี หลังจากนั้นควรจะต้องมีคนรับผิดชอบ คอยคิดกิจกรรม กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นแบบ face to face หรือ blog to blog ผศ.ดร.นิโรบล สนับสนุนเต็มที่และเสนอให้ประธานคณะกรรมการติดตามตัวชี้วัดฯ คือคุณอารีย์ บุญบวรรัตนกุล เป็นผู้รับผิดชอบ ดิฉันนำจดหมายข่าวของ สคส. ฉบับที่ลงเรื่อง CoP แจกให้ทุกคนกลับไปอ่านด้วย

 

 เสื้อแดงคือคุณอารีย์

ทีมงานกำลังรวบรวมเรื่องเล่าและเรื่องที่ผู้เข้าประชุมต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดิฉันได้ scan ดูแล้ว พบว่าผู้เข้าประชุมที่ส่งเรื่องมาแล้ว มีผลงานความสำเร็จที่ตนภาคภูมิใจ แต่ยังเล่าเรื่องไม่เป็น ตอนจัด Workshop คงจะต้องให้เวลาแนะนำในส่วนนี้ให้มากหน่อย

เรานัดหมายซ้อมการทำหน้าที่ “คุณอำนวย” และ “คุณลิขิต” ตอนเย็นวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ทุกคนเตรียมเรื่องเล่าความสำเร็จของตนเองมาคนละ ๑ เรื่องและในวันนั้นจะสอนคุณอารีย์และคนอื่นๆ ให้รู้จักการใช้ Weblog GotoKnow ด้วย การเตรียม KM Workshop มีหลายขั้นตอนและไม่ใช่จบแค่การจัด workshop เท่านั้น

ดิฉันและคุณสุภาพรรณ ตันติภาสวศิน จะ run workshop ครั้งนี้ให้ ส่วนในครั้งต่อๆ ไปคณะกรรมการชุดนี้จะรับผิดชอบดำเนินการเอง

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#โรงพยาบาลรามาธิบดี#before action review#km workshop#pressure ulcer

หมายเลขบันทึก: 82922, เขียน: 09 Mar 2007 @ 22:44 (), แก้ไข: 22 May 2012 @ 20:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เอาใจช่วย อ วัลลาเต็มที่เลย

ที่รวิวรรณ มีประสบการณ์เอง   เรื่องเล่าที่น่าประทับใจที่สุดของทีมฟัง ในเวทีสัญจร ของรพ เชียงรายฯ มัก สดใหม่ชนิดไม่ได้เตรียมมาก่อน

หรือเพิ่งคิดได้ ก่อนเข้าประชุมนี่แหละ

แปลกดีเหมือนกัน ที่คนเตรียมมาก็ดีนะคะ  แต่จะโดนม้ามืดแซงเรื่อย

ประสบการณ์ของคุณหมอรวิวรรณ ทำให้ดิฉันรู้สึกมีความหวังและกำลังใจมากขึ้นค่ะ