เนื่องจากช่วงนี้มีเวลาน้อย(หาข้อแก้ตัว …)เลยไม่ค่อยได้เข้ามาใน gotoknow นานๆเนื่องจากกำลังปั่นวิทยานิพนธ์  วันนี้ขออธิบายคำศัพท์สองคำนี้ก่อนนะครับ คาดว่าบางทีอาจสันสนได้  

  each อ่านว่า อีช  แปลว่า แต่ละ, อันละ, คนละ เราใช้ each ในกรณีของคำที่เราคิดว่าคนหรือสิ่งของแยกออกจากกัน (thinking about people or things in a group separately, one by one.)  

เช่น Each time you exercise, you get a little stronger.

  ในแต่ละครั้งที่คุณออกกำลังกายคุณจะแข็งแรงขึ้น 

Every      อ่านว่า เอฟว รี แปลว่า ทุกๆๆ หรือทั้งหมด ใช้ในกรณีที่คุณคิดว่าเป็นทั้งกลุ่มของคนหรือสิ่งของโดยไม่มีข้อยกเว้น (thinking about the whole group of people or things together, with no exceptions. )

      เช่น Warm up every time you exercise. 

ทำการวอร์มทุกครั้งเมื่อคุณออกกำลังกาย(ขจิต ไม่ทราบว่าจะแปลว่าอะไรดี จะแปลว่าอุ่นร่างกาย เดี๋ยวอาจมีบางคนคิดว่าไปผิงไฟ ฮ่าๆๆๆ ขอทับศัพท์ไปก่อนนะครับ)

  

มีข้อแม้ว่า each และ every เราใช้เป็นเอกพจน์ทุกครั้ง ถือว่าเป็นสิ่งเดียว(ไม่เกี่ยวกับเอกพจน์ วงศ์นาคที่เป็นนักร้องนะครับ ฮ่าๆๆๆ) ลองดูตัวอย่างประโยคนะครับ

  

Each item was checked. แต่ละข้อได้ตรวจสอบแล้ว

  เราใช้ was ที่เป็น เอกพจน์ เราไม่ใช้ were  

Every member wears uniform. สมาชิกทุกคนใส่ชุดเครื่องแบบ

เห็นไหมครับว่า wears เติม s เพราะเราถือว่า Every member เป็นเอกพจน์ ถึงแม้ว่าความหมายคือเป็นสมาชิกทุกคน เราก็ยังถือเป็นเอกพจน์อยู่ดี  

ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ จะขอไปทำงานต่อถ้างานไม่เสร็จ ชีวิตอาจหารอดไม่ ครับ  ขอบคุณครับที่แวะมาอ่าน