ความเห็น 188292

ภาษาอังกฤษกับคำว่า each และ every

Thanks a lot. ได้ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะ