"ในโอกาสที่ได้พาคณะสื่อมวลชน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ขอนแก่น7จังหวัดมาเยื่ยมชมการปฏิบัติงาน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน และศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนด่านซ้าย รู้สึกชื่นชมในแนวคิดและวิธีการทำงานร่วมกันของคนที่นี่เป็นอย่างมาก เป็นการพัฒนาชุมชุมที่ยั่งยืน 

ขอให้คงความดีเช่นนี้เอาไว้ อย่าละทิ้งจิตวิญญาณนี้และขอให้กำลังใจทุกท่านที่นี่ครับ"

ปรีดา แต้อารักษ์
(นพ.ปรีดา แต้อารักษ์)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
สาขาเขตพื้นที่(ขอนแก่น)
9 มีนาคม 250


หมายเหตุ ถอดความจากสมุดเยี่ยม