มีเรื่องดีๆที่อยากบันทึกเอาไว้ แม้จะล่วงเลยมาหลายวันแล้วก็ตาม

ก็คือเรื่องการประชุมคณะกรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติครั้งที่ 2/2550 ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีคุณประยงค์ รณรงค์ เป็นประธาน มาประชุมสัญจรกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค. ช่วงวันที่ 2 มี.ค.ได้จัดประชุมขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ปาร์ค ทางผู้จัดเชิญ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และท่านผู้ว่าวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นวิทยากร

ผอ.กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับเชิญจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าให้เข้าร่วมด้วย แต่ไม่ทราบว่าท่าน ผอ.วิมล ท่านติดธุระอันใด จึงไม่สามารถไปได้ในทันที ท่านจึงโทรศัพท์มาบอกผมว่าให้ผมไปร่วมประชุมพลางๆก่อน ก็เป็นโอกาสของผมที่จะได้เรียนรู้เรื่องสำคัญๆหลายเรื่อง

จากการที่ได้ฟัง ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารนำเสนอทำให้ผมได้ทราบว่ายุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนฐานล่าง ทั้งในประเด็นด้านการสงเคราะห์ เศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และด้านการบริการประชาชน  จังหวัดนครศรีธรรมราชได้งบประมาณเพื่อดำเนินการจำนวน 96 ล้านบาท

สิ่งที่ได้ทราบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คือหลักคิดแนวทาง แผนขั้นตอน วิธีการดำเนินงานในการทำโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนอินทรีย์หรือชุมชนที่เข้มแข็งอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน และข้อสรุปที่ว่าท่านเชื่อในศักยภาพของชุมชนว่าชุมชนมีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาแบบพึ่งตนเองได้หากได้รับกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้และหนุนเสริมที่ดี

สิ่งที่ได้ฟังจากคณะกรรมการผู้นำชุมชนระดับชาติคือเสียงสะท้อนแง่คิดมุมมองต่อโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนหรือชุมชนอินทรีย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการอยู่ว่าเป็นสิ่งที่ทำมาถูกทางแล้ว ให้กำลังใจ 

สุดท้ายท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์  ท่านกล่าวว่าการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เตรียมชุมชนเอาไว้ค่อนข้างดีตามโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดำเนินการไปนั้น ทางรัฐบาลจึงจะใช้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่เปิดตัวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ที่ชุมชนบ้านไม้เรียง ในวันที่ 22 มี.ค. 2550

บันทึกเอาไว้เป็นข้อมูล และเพื่อการแลกเปลี่ยนครับ