วันพุธที่ 22 มิ.ย.48 เป็นครั้งที่ 3 ที่ผมเข้าสอนในวิชานี้ 2-3 วันก่อนหน้านี้ผมเพิ่งกลับจากการประชุมหอการค้าทั่วประเทศที่กรุงเทพฯ คืนวันเดินทางกลับก็เกิดอาการไม่สบายในระดับล้มหมอนนอนเสื่อต้องไปนอนให้คุณหมอฉีดยา 2 เข็ม วันที่เข้าสอนจึงค่อนข้าง สโหล-สเหล (คำที่ใช้พูดกันในกลุ่มเพื่อนตอนเรียนปริญญาโท ไม่แน่ใจว่าเขียนถูกหรือไม่) โชคดีที่เป็นวันซึ่ง นศ.จะต้องนำเสนอผลการวิเคราะห์เรื่องสั้น รู้เก็บ-รู้ใช้” ภายใต้กรอบ Model รับ-จ่าย/สินทรัพย์-หนี้สิน กิจกรรมในวันนี้จึงเน้นหนักที่การฟังและออกความคิดเห็นเป็นสำคัญ

          นศ.ได้ส่งตัวแทนออกมานำเสนอกลุ่มละ 2 คน คนแรกทำหน้าที่ Story-Telling เล่าเรื่องที่ไปอ่านมาสรุปให้กลุ่มได้เข้าใจ คนที่ 2 ทำหน้าที่สรุป KA : Knowledge Assets ที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม ทั้ง 5 กลุ่มใช้เวลาเฉลี่ยกลุ่มละ 20 นาที ในส่วนของเนื้อหา นศ.ทำได้ดีในระดับที่ผมพอใจ แต่ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงขีดความสามารถที่ นศ.จะทำได้ดีกว่านี้ โดยเฉพาะในรูปแบบของการ Presentation ประกอบการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ LCD Projector ซึ่งมีพร้อมใช้ในห้องเรียน โดยได้ย้ำว่า ความสามารถในการนำเสนอ การสื่อสารให้หมู่คณะเข้าใจเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ ต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่า “เรื่องที่เรารับผิดชอบ เราทำดีที่สุดแล้วหรือยัง ?” คำตอบที่ให้กับตัวเองจะช่วยให้เราได้เห็นโอกาสในการพัฒนาความสามารถของตัวเองเพิ่มมากขึ้น

          ผมได้นำโครงการประกวดเรื่องสั้นเพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของหอการค้าไทยในหัวข้อ “นักธุรกิจที่ดีในมุมมองของคนรุ่นใหม่มาเชิญชวน นศ. พร้อมแจกเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้เรื่องจรรยาบรรณในทางธุรกิจ, การเขียนเรื่องสั้น และเราตกลงกันว่าจะทำเรื่องนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชานี้ โดยผมจะจัดการอภิปรายเป็นคณะเรียนเชิญนักธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร, ค้าปลีก และด้านบริการ มาร่วมอภิปรายให้ นศ.ได้รับฟัง ซักถามในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2548 กำหนดการเบื้องต้นน่าจะเป็นวันพุธที่ 20 ก.ค. 48 ผลที่เกิดขึ้นคาดว่าจะทำให้ นศ.ได้รับข้อมูล ทัศนคติ ความคิดเห็น ฯลฯ จากแหล่งความรู้ที่เป็นนักธุรกิจ ตัวจริง-เสียงจริง เสร็จสิ้นการอภิปรายแล้วผมจะสรุปมาเขียนให้อ่าน และจะทดลองสกัดออกมาเป็น KA ให้ได้เรียนรู้กันผ่าน Blog แห่งนี้ครับ

          ในช่วงที่ 2 ของการเรียนการสอนวันนี้ เราได้ระดมสมองด้วยการทำ “แผนที่ความคิด” (Mind Map) ร่วมกันเพื่อค้นหา “ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางสัตว์ศาสตร์” โดยได้แตกประเด็นออกจากแกนกลางของ Mind Map เพื่อการพูดคุยกัน 3 ประเด็น คือ

          -    หัวข้อวิชาเรียน ที่ นศ.ได้รับการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์
          -    ธุรกิจที่มีอยู่ (Existing Business) และเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตว์ศาสตร์
          -    คุณสมบัติและความสนใจของ นศ.ในการเป็นผู้ประกอบการ

          พูดคุยกันไปได้เฉพาะ 2 ประเด็นแรก เวลาก็หมดเสียก่อน ตามประสาครูที่ยึดหลักว่า เข้าสายยังดีกว่าเลิกช้า เราเลยตกลงกันว่า จะกลับมาคุยกันในประเด็นที่เหลือในคราวหน้าครับ.