ไอศูรย์
นาย ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์

วิสาหกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิต (3)


ความสามารถในการนำเสนอ การสื่อสารให้หมู่คณะเข้าใจเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ ต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่า “เรื่องที่เรารับผิดชอบ เราทำดีที่สุดแล้วหรือยัง ?” คำตอบที่ให้กับตัวเองจะช่วยให้เราได้เห็นโอกาสในการพัฒนาความสามารถของตัวเองเพิ่มมากขึ้น

          วันพุธที่ 22 มิ.ย.48 เป็นครั้งที่ 3 ที่ผมเข้าสอนในวิชานี้ 2-3 วันก่อนหน้านี้ผมเพิ่งกลับจากการประชุมหอการค้าทั่วประเทศที่กรุงเทพฯ คืนวันเดินทางกลับก็เกิดอาการไม่สบายในระดับล้มหมอนนอนเสื่อต้องไปนอนให้คุณหมอฉีดยา 2 เข็ม วันที่เข้าสอนจึงค่อนข้าง สโหล-สเหล (คำที่ใช้พูดกันในกลุ่มเพื่อนตอนเรียนปริญญาโท ไม่แน่ใจว่าเขียนถูกหรือไม่) โชคดีที่เป็นวันซึ่ง นศ.จะต้องนำเสนอผลการวิเคราะห์เรื่องสั้น รู้เก็บ-รู้ใช้” ภายใต้กรอบ Model รับ-จ่าย/สินทรัพย์-หนี้สิน กิจกรรมในวันนี้จึงเน้นหนักที่การฟังและออกความคิดเห็นเป็นสำคัญ

          นศ.ได้ส่งตัวแทนออกมานำเสนอกลุ่มละ 2 คน คนแรกทำหน้าที่ Story-Telling เล่าเรื่องที่ไปอ่านมาสรุปให้กลุ่มได้เข้าใจ คนที่ 2 ทำหน้าที่สรุป KA : Knowledge Assets ที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม ทั้ง 5 กลุ่มใช้เวลาเฉลี่ยกลุ่มละ 20 นาที ในส่วนของเนื้อหา นศ.ทำได้ดีในระดับที่ผมพอใจ แต่ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงขีดความสามารถที่ นศ.จะทำได้ดีกว่านี้ โดยเฉพาะในรูปแบบของการ Presentation ประกอบการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ LCD Projector ซึ่งมีพร้อมใช้ในห้องเรียน โดยได้ย้ำว่า ความสามารถในการนำเสนอ การสื่อสารให้หมู่คณะเข้าใจเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ ต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่า “เรื่องที่เรารับผิดชอบ เราทำดีที่สุดแล้วหรือยัง ?” คำตอบที่ให้กับตัวเองจะช่วยให้เราได้เห็นโอกาสในการพัฒนาความสามารถของตัวเองเพิ่มมากขึ้น

          ผมได้นำโครงการประกวดเรื่องสั้นเพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของหอการค้าไทยในหัวข้อ “นักธุรกิจที่ดีในมุมมองของคนรุ่นใหม่มาเชิญชวน นศ. พร้อมแจกเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้เรื่องจรรยาบรรณในทางธุรกิจ, การเขียนเรื่องสั้น และเราตกลงกันว่าจะทำเรื่องนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชานี้ โดยผมจะจัดการอภิปรายเป็นคณะเรียนเชิญนักธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร, ค้าปลีก และด้านบริการ มาร่วมอภิปรายให้ นศ.ได้รับฟัง ซักถามในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2548 กำหนดการเบื้องต้นน่าจะเป็นวันพุธที่ 20 ก.ค. 48 ผลที่เกิดขึ้นคาดว่าจะทำให้ นศ.ได้รับข้อมูล ทัศนคติ ความคิดเห็น ฯลฯ จากแหล่งความรู้ที่เป็นนักธุรกิจ ตัวจริง-เสียงจริง เสร็จสิ้นการอภิปรายแล้วผมจะสรุปมาเขียนให้อ่าน และจะทดลองสกัดออกมาเป็น KA ให้ได้เรียนรู้กันผ่าน Blog แห่งนี้ครับ

          ในช่วงที่ 2 ของการเรียนการสอนวันนี้ เราได้ระดมสมองด้วยการทำ “แผนที่ความคิด” (Mind Map) ร่วมกันเพื่อค้นหา “ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางสัตว์ศาสตร์” โดยได้แตกประเด็นออกจากแกนกลางของ Mind Map เพื่อการพูดคุยกัน 3 ประเด็น คือ

          -    หัวข้อวิชาเรียน ที่ นศ.ได้รับการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์
          -    ธุรกิจที่มีอยู่ (Existing Business) และเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตว์ศาสตร์
          -    คุณสมบัติและความสนใจของ นศ.ในการเป็นผู้ประกอบการ

          พูดคุยกันไปได้เฉพาะ 2 ประเด็นแรก เวลาก็หมดเสียก่อน ตามประสาครูที่ยึดหลักว่า เข้าสายยังดีกว่าเลิกช้า เราเลยตกลงกันว่า จะกลับมาคุยกันในประเด็นที่เหลือในคราวหน้าครับ.

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 829เขียนเมื่อ 6 กรกฎาคม 2005 08:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:53 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (9)
  ขอบคุณพี่ไอศูรย์มากนะครับ  สำหรับการที่เสียสละเวลามาสอนนักศึกษาที่สถาบันฯ  ได้คุยกับนักศึกษาที่เรียนกับพี่อยู่บ่อยๆ  ก็พบว่านักศึกษาชอบ  และมีความสุขที่จะเรียน  บอกว่าเป็นการสอนที่อาจารย์ในสถาบันฯ ไม่สามารถสอนได้  ผมก็พยายามให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทรรศน์มากที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมในเป็นบัณฑิตอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า  ตอนนี้ในชั่วโมงที่ปรึกษาผมจึงต้องอาสาอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นคนดูแลนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเองเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และมีโอกาสได้เรียนรู้กับโลกภายนอกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ตอนนี้กำลังพยายามขยายความคิดเรื่องของวิสาหกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ  บ้าง    สำหรับพรุ่งนี้ผมมีโปรแกรมพานักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าเยี่ยมชมงานของคาบาน่าในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่พี่วริสรทำอยู่ครับ   
ขอบคุณครับ อ.เทียมพบ
ดูงานแล้วได้สาระดี ๆ นำมาเขียนเผยแพร่ เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ

  วันนี้พานักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  จำนวน 10  คนเข้าเยี่ยมชมชุมพรคาบาน่า  ในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางคาบาน่าจัดทำอยู่  ครั้งแรกตั้งใจจะให้นักศึกษาไปมากกว่านี้  ประมาณ 27  คน  ปรากฏว่านักศึกษาบางส่วนเข้าไปทำงานในฟาร์มจึงพลาดโอกาสที่ดีๆ ไป  มีหลายเรื่องที่น่าสนใจพอสรุปได้ดังนี้ครับ

1.  เศรษฐกิจพวกเรา  เรื่องนี้น่าสนใจมาก  เป็นงานสุดท้ายที่ได้ดู  และนักศึกษาประทับใจมาก  หลักการคือ  ครัวของคาบาน่ามีความจำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบการครัวทุกวัน  ตอนเย็นๆ  แม่ครัวจะมา list  รายการสิ่งของที่จะต้องซื้อในวันรุ่งขึ้น  ว่าต้องการจำนวนเท่าไร  พนักงานของคาบาน่าคนไหนที่บ้านมีอะไร  รุ่งเช้าก็จะถือติดตัวมาด้วย  เป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับพนักงานของคาบาน่า  นักศึกษาเลยบอกว่าหากเป็นเจ้าของฟาร์มซึ่งมีความจำเป็นต้องเลี้ยงคนงานก็จะทำเรื่องเศรษฐกิจพวกเราบ้าง  Vote ให้อันดับ 1 ครับ

2.  สวน 4 ด.  เริ่มแรกผมอำนักศึกษาไปก่อนว่าเจ้าของสวนเป็นพี่น้องกันเป็นผู้ชายทั้งหมด 4  คน  (นักศึกษาเชื่อด้วยนะครับ)  พอเป็นเห็นจริง  นักศึกษาถึงร้องอ้อ  ด. แรก  คือ ดู  ด.ที่สอง คือ ดม  ด.ที่สาม คือ ดื่ม  ด.ที่สี่คือ แ_ก (อร่อยดี)  เป็นแนวความคิดที่ดี  ถ้าเราเดินไปไหนแล้วได้กินโน่นกินนี่ตลอดเวลาใครๆ ก็ชอบ  ปรากฏว่านักศึกษาสนใจ ด.ที่สี่มากที่สุด  ทั้งอิ่มทั้งสนุกเพราะนักศึกษาได้หัดทำเองด้วย  Vote  ให้อันดับ 2 ครับ

3.  อธรรมปราบอธรรม  เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการบำบัดน้ำเสีย  ที่คาบาน่าก็ใช้พวกกก  ธูปฤษี  ผักตบชวามาบำบัดน้ำทิ้งจากโรงแรม  พอน้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติแล้วก็นำมาใช้รดน้ำต้นไม้  ทำนา (ครับทำนา  ครับทำนา  ใครจะคิดว่าคาบาน่าทำนาด้วย)  Vote ให้อันดับ 3 ครับ

4.  บ้านเอนไซม์  ทำให้รู้ว่านักศึกษาหญิงบางคนไม่กลัวหนอน  แต่ผู้ชายบางคนกลัว  หลักการก็คือเอาอาหารที่เหลือจากห้องอาหารมาแปรรูปด้วยการหมักด้วยวิธีชีวภาพแล้วนำไปเป็นปุ๋ยสำหรับบำรุงต้นไม้ Vote  ให้อันดับ 4 ครับ

  ส่วนอื่นๆ  ก็มีนะครับ  ยกตัวอย่างเช่น  การห่มดิน  การรักษาหน้าดินด้วยแฝก  ป่าสี่ชั้น (ส่วนหนึ่งเป็น ด.ที่สี่  ที่เราได้กินกันมา)  การทำปุ๋ยหมัก  อีกมากครับ  อยากให้ทุกคนได้ไปเยี่ยมชม

  เท่าที่ไปเยี่ยมชมคาบาน่า  ผมว่ามีประเด็นที่น่าสนใจว่าทำอย่างไรจังหวัดชุมพรเราน่าจะสนับสนุนการดำรงชีพด้วยเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ  โดยเข้าไปศึกษาการดำเนินการของชุมพรคาบาน่า  ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง  น่าสนใจนะครับ  ผมว่ารวมทีมเข้าไปดำเนินการ CoPs  กันน่าสนใจนะครับ

ขอบคุณครับ อ.เทียมพบ
เข้าใจว่านักศึกษากลุ่มที่ไปดูงาน คงจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ผมสอน วันพรุ่งนี้ (ศุกร์ที่ 15 ก.ค.48) ผมนัดให้นักศึกษาได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง Blog ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จะได้นำเรื่องนี้มาต่อยอดให้นักศึกษาเขียนเล่าเรื่องราวที่ไปดูงานมาในทัศนะของตนเอง โดยอิงกับแนวคิดที่ผมสอนในวิชาวิสาหกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิต เพื่อจะได้เกิดการบูรณาการทางความคิด แล้วคอยติดตามอ่านผลงานนักศึกษานะครับ
  น่าสนุกดีนะครับ  หากนักศึกษาเข้ามาแสดงความคิดและแลกเปลี่ยนความรู้กับเรา  จะได้ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ IT ในทางที่เหมาะสม  มากกว่าเข้าไปดู web ที่ไม่เกิดประโยช์หรือเข้าไป Post ข้อความที่ไม่เหมาะสม  เรียนเชิญนักศึกษาที่เรียนวิชาเรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์  และนักศึกษาที่เข้าดูงานที่คาบาน่า  แสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับ

 เรื่องนี้ดีมากค่ะ

อาจารย์เหมือนเราต้องเป็นคนที่รู้จักใช้รู้จักเก็บ

สวัดดีค่ะอาจารณ์  หนูมีความรู้สึกทึ่งในตัว อ. มาก ที่เป็นบุคคนที่มีความสามารถมากและมีประสบการณ์ในเรื่องของการประกอบธุรกิจมากอีกคนหนึ่งที่หนูเคยรู้จักมาหนูรู้สึกชื่นชมในตัว อ. ที่เป็นคนที่มีความรับชอบมากๆในการที่พยายามเข้ามาสอนให้ตรงเวลา ทั้งๆที่ตัว นศ.เองที่เข้าเรียนไม่ค่อยตรงต่อเวลามากนักทั้งที่ตัวของ อ.เองนั้นต้องรีบขับรถมาให้ทันเวลาเพื่อจะมาสอน ทั้งบางที่ก็ยังไม่ได้กินข้าวเลย บางที่ก็ไม่ค่อยสบาย ก็อยากจะขอขอบคุณ อ.มากนะค่ะที่พยายามนำความรุ้ และประสบการณ์ต่างๆมาสอนมาเล่าให้นศ.ฟังและเรียนรู้ต่อไป ก็ขอมให้อ.มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะค่ะเพราะอาจจะปวดหัวกับนศ.ที่บางส่วนก้ไม่ค่อยสนใจตั้งใจเรียนตี้งใจฟังมากนัก ค่ะ

 

                                                 

   หนูชอบอ่านคะ แต่ไม่ถนัดเขียน เขียนเองอ่านเองยังต้องเอาขาหน้าก่ายหน้าผากเลยคะ
สำหรับการนำเสนออาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรทางกลุ่มหนึ่งขอรับไปแก้ไขคะ  แต่สำหรับpower point  ทางกลุ่มตั้งใจทำและตั้งใจในการนำเสนอคะ  แต่อุปสรรคที่เกิดอาจเป็นเพราะกลุ่มต้นน้ำอาจยังตีโจทย์ต้นน้ำไม่ชัดเจนเท่าที่ควรทางกลุ่มจะนำสิ่งที่อาจารย์ได้แนะนำไปแก้ไขคะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี