ความเห็น 729

วิสาหกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิต (3)

เทียมพบ
IP: xxx.246.193.128
เขียนเมื่อ 

  วันนี้พานักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  จำนวน 10  คนเข้าเยี่ยมชมชุมพรคาบาน่า  ในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางคาบาน่าจัดทำอยู่  ครั้งแรกตั้งใจจะให้นักศึกษาไปมากกว่านี้  ประมาณ 27  คน  ปรากฏว่านักศึกษาบางส่วนเข้าไปทำงานในฟาร์มจึงพลาดโอกาสที่ดีๆ ไป  มีหลายเรื่องที่น่าสนใจพอสรุปได้ดังนี้ครับ

1.  เศรษฐกิจพวกเรา  เรื่องนี้น่าสนใจมาก  เป็นงานสุดท้ายที่ได้ดู  และนักศึกษาประทับใจมาก  หลักการคือ  ครัวของคาบาน่ามีความจำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบการครัวทุกวัน  ตอนเย็นๆ  แม่ครัวจะมา list  รายการสิ่งของที่จะต้องซื้อในวันรุ่งขึ้น  ว่าต้องการจำนวนเท่าไร  พนักงานของคาบาน่าคนไหนที่บ้านมีอะไร  รุ่งเช้าก็จะถือติดตัวมาด้วย  เป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับพนักงานของคาบาน่า  นักศึกษาเลยบอกว่าหากเป็นเจ้าของฟาร์มซึ่งมีความจำเป็นต้องเลี้ยงคนงานก็จะทำเรื่องเศรษฐกิจพวกเราบ้าง  Vote ให้อันดับ 1 ครับ

2.  สวน 4 ด.  เริ่มแรกผมอำนักศึกษาไปก่อนว่าเจ้าของสวนเป็นพี่น้องกันเป็นผู้ชายทั้งหมด 4  คน  (นักศึกษาเชื่อด้วยนะครับ)  พอเป็นเห็นจริง  นักศึกษาถึงร้องอ้อ  ด. แรก  คือ ดู  ด.ที่สอง คือ ดม  ด.ที่สาม คือ ดื่ม  ด.ที่สี่คือ แ_ก (อร่อยดี)  เป็นแนวความคิดที่ดี  ถ้าเราเดินไปไหนแล้วได้กินโน่นกินนี่ตลอดเวลาใครๆ ก็ชอบ  ปรากฏว่านักศึกษาสนใจ ด.ที่สี่มากที่สุด  ทั้งอิ่มทั้งสนุกเพราะนักศึกษาได้หัดทำเองด้วย  Vote  ให้อันดับ 2 ครับ

3.  อธรรมปราบอธรรม  เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการบำบัดน้ำเสีย  ที่คาบาน่าก็ใช้พวกกก  ธูปฤษี  ผักตบชวามาบำบัดน้ำทิ้งจากโรงแรม  พอน้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติแล้วก็นำมาใช้รดน้ำต้นไม้  ทำนา (ครับทำนา  ครับทำนา  ใครจะคิดว่าคาบาน่าทำนาด้วย)  Vote ให้อันดับ 3 ครับ

4.  บ้านเอนไซม์  ทำให้รู้ว่านักศึกษาหญิงบางคนไม่กลัวหนอน  แต่ผู้ชายบางคนกลัว  หลักการก็คือเอาอาหารที่เหลือจากห้องอาหารมาแปรรูปด้วยการหมักด้วยวิธีชีวภาพแล้วนำไปเป็นปุ๋ยสำหรับบำรุงต้นไม้ Vote  ให้อันดับ 4 ครับ

  ส่วนอื่นๆ  ก็มีนะครับ  ยกตัวอย่างเช่น  การห่มดิน  การรักษาหน้าดินด้วยแฝก  ป่าสี่ชั้น (ส่วนหนึ่งเป็น ด.ที่สี่  ที่เราได้กินกันมา)  การทำปุ๋ยหมัก  อีกมากครับ  อยากให้ทุกคนได้ไปเยี่ยมชม

  เท่าที่ไปเยี่ยมชมคาบาน่า  ผมว่ามีประเด็นที่น่าสนใจว่าทำอย่างไรจังหวัดชุมพรเราน่าจะสนับสนุนการดำรงชีพด้วยเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ  โดยเข้าไปศึกษาการดำเนินการของชุมพรคาบาน่า  ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง  น่าสนใจนะครับ  ผมว่ารวมทีมเข้าไปดำเนินการ CoPs  กันน่าสนใจนะครับ