ประชุม...เป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นจำนวนมาก แม้หลายๆ ท่านจะไม่ชอบการประชุม ท่านก็ไม่สามารถหลีกหนีพ้น

เคยอ่านพบและจากประสบการณ์ พบว่าเทคนิคการประชุมที่ดีที่ไม่น่าเบื่อ คือ การประชุมต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ประชุมเพื่ออะไร ทำไม พูดคุยกันในประเด็น และประธานจะต้องควบคุมเวลา ไม่ปล่อยให้พูด หรือแสดงความคิดเห็นไปเรื่อยเปื่อย ต้องสรุปมติ หลังการอภิปรายเสนอความเห็น พร้อมกับการปิดประชุมในเวลา

หลายๆการประชุม มักใช้เวลา 3 ชั่วโมง คือ 9-12 น. หรือ 13.30 16.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมก็นั่งกระสับกระส่าย ... แต่การประชุมใดใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ปิดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม จะยิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุยทักทายเกิด KM เล็กๆ ต่อ แต่หากงานประชุมใดใช้เวลา 3 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมประชุมจะรีบกลับทันที.......

วันนี้มีประชุมโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ...มีผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษา มาจาก จ.มหาสารคาม สกลนคร กาฬสินธ์ ขอนแก่น 10 กว่าสถาบัน ... เพื่อประชุมหารือในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเครือข่ายในด้านต่างๆ ดังนี้

1.      ด้าน หลักสูตร วิชาการ และการเรียนการสอน   2.      ด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา    3.      ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา    4.      ด้านการพัฒนาบุคลากร   5.      ด้านการพัฒนาองค์กร

ที่ประชุมได้จัดตั้งเครือข่ายย่อย ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในด้านต่างๆ จัดทำโครงการ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันของทุกสถาบัน โดยจะเสนอของบประมาณสนับสนุนจาก คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ... การประชุมนี้ใช้เวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง นับว่าเป็นการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ...ได้งานตามวัตถุประสงค์ของการประชุม ภายในเวลาที่กำหนด.....  

เนื่องจากขณะนี้ท่านครูบา และท่านบางทราย  http://gotoknow.org/blog/sutthinun/82761  ได้ประกาศรับสมัครลูกเขยหัวใจสีเขียว ...ผู้บันทึกไม่มีลูกชาย ส่วนลูกสาวก็โตแล้วคงปลูกต้นไม้ไว้แถมไม่ทัน...แต่ผู้บันทึกมีหลานสาว 2 คน ที่หากจะเตรียมต้นไม้ไว้แถม ณ ตอนนี้ กว่าเธอจะโต ต้นไม้ก็คงพอดี......

จึงอยากจะเรียนเชิญท่านครูบา และท่านบางทราย ประชุมหารือเตรียมการรับสมัครเขยขวัญ เพื่อจะได้ตั้งเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน...... 

ก่อนอื่น ขอแย่งชิงตัดหน้าแนะนำหลานสาว 2 คน ก่อนนะค่ะ......

 คนพี่ชื่อขนมปัง

  คนน้องชื่อนินู

 สองพี่น้อง