BM.chaiwut
พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล ฉายา ฐานุตฺตโม

ธาตุ ๖


ธาตุ ๖

เมื่อเพิ่ม วิญญาณธาตุ และ อากาสธาตุ เข้าไปรวมกับธาตุ ๔ ก็กลายเป็นธาตุ ๖ ...

อาจสรุปโดยย่อได้ว่า... ธาตุ ๔ คือ ไฟ ดิน ลม น้ำ ผสมกันก็กลายเป็นร่างกาย... วิญญาณธาตุ คือ ตัวรับรู้ความรู้สึก ตัวคิด ตัวกำหนดจดจำ นี้เป็นจิตใจ ...ส่วนที่ว่างเพื่อให้ร่างกายและจิตใจอาศัยอยู่ได้เรียกว่า อากาสธาตุ....

คำว่า อากาส ในภาษาไทยหมายถึง Air... ส่วนในภาษาบาลีหมายถึง Space .... นั่นคือ อากาสธาตุ จะเป็นที่ว่าง เพื่อเป็นที่อยู่ของสสารทั้งหลาย เพราะถ้าไม่มีที่อยู่แล้ว สสารก็ไม่สามารถมีอยู่เป็นอยู่ได้ ... อากาสหรือที่ว่างนี้เป็นอนันต์ คือไม่มีที่สิ้นสุด....

เอกภพหรือจักวาฬ ซึ่งเป็นความเวิ้งว้างอันไม่มีที่สิ้นสุดนี้ เรียกว่า space หรือ อากาสธาตุ ...ภายในความเวิ้งว้างนี้เอง จะมีธาตุพื้นฐานเดิมเล็กๆ ล่องลอยแผ่กระจายไปทั่ว โบราณจัดธาตุพื้นฐานนี้เป็น ๔ อย่างคือ ไฟ ดิน ลม น้ำ ...เมื่อธาตุ๔ เหล่านี้ก่อตัวผสมผสานขึ้นมาแล้วมีวิญญาณธาตุซึ่งเป็นตัวรู้เข้าไปสิ่งสู่จึงก่อให้เกิดร่างกายและจิตใจขึ้นมา... ประมาณนี้

ตามที่เล่ามาข้างบน เป็นแนวคิดทางอภิปรัชญา ซึ่งผู้เขียนคิดว่าเรื่องราวเป็นไปทำนองนี้ ไม่ว่าจะเป็นของพลาโตแห่งกรีกโบราณ ของอินเดีย จีน หรือทฤษฎีระเบิดใหญ่ในปัจจุบัน เพียงแต่รายละเอียดเท่านั้นที่อาจแตกต่างกันไป...ซึ่งโหราศาสตร์จะไม่เข้าไปค้นหาประเด็นเหล่านั้น แต่จะมีความคิดพื้นฐานเริ่มจากจุดนี้เหมือนกันเท่านั้น...

........

อนึ่ง อากาสธาตุ นี้ มี ๒ นัย ประการแรกหมายถึง ที่ว่างหรือความเวิ้งว้างแห่งจักรวาฬ ตามนัยแรกนี้ อากาสย่อมเป็น อนันต์ คือไม่สิ้นสุด...

อีกประการหนึ่ง อากาสหมายถึงช่องว่างต่างๆ ภายในร่างกายของคนเรา เช่น ลำคอ เบ้าตา ภายในท้อง ในกระเพาะ ฯลฯ... อากาสตามนัยนี้ เป็น อันตะ คือสิ้นสุด เช่น ผนังของกระเพาะอาหารย่อมเป็นที่สิ้นสุดของช่องว่างภายในกระเพาะอาหาร เป็นต้น..

สรุปว่า ชีวิต ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจกระจายออกเป็น ธาตุ ๖ ได้ ดังต่อไปนี้

ร่างกาย ประกอบด้วย ธาตุ ๔ คือ ไฟ ดิน ลม น้ำ

จิตใจ คือ วิญญาณธาตุ เป็นตัวรับรู้ ตัวคิด ตัวกำหนดจดจำ

ส่วนช่องว่างภายในร่างกาย และที่ว่างซึ่งร่างกายต้องอาศัยอยู่เรียกว่า อากาสธาตุ ...

เมื่อมีชีวิตคือร่างกายและจิตใจแล้ว ก็มีผู้ควบคุมให้เป็นไป นั่นคือ เทพเจ้า ซึ่งผู้เขียนจะนำมาเล่าในตอนต่อไป...

คำสำคัญ (Tags): #ธาตุ ๖
หมายเลขบันทึก: 82895เขียนเมื่อ 9 มีนาคม 2007 20:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 พฤษภาคม 2012 17:24 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

กราบนมัสการครับหลวงพี่

  •  อยากทราบว่า อากาศธาตุกับ ธาตุลม ต่างกันอย่างไรครับ ทีแรกผมเข้าใจว่า ลมก็คืออากาศเป็นธาตุเดียวกับครับ กราบขอบพระคุณครับ

 

อาจารย์เม้ง...

ลม คือ อากาศที่เคลื่อนที่ ... เราเรียนกันมาอย่างนี้ ตอนเด็กๆ... ซึ่งเป็นวิชาการสมัยใหม่ ..

อากาส ตามศัพท์เดิม หมายถึง เนื้อที่ว่างๆ... space ไงครับ ซึ่งอาจจัดเป็นรูปเลขาคณิต กว้าง ยาว หนา ..ทำนองนั้น..

ลม บาลีใช้ วาโย หมายถึง ธรรมชาติบางอย่างที่พัดไปพัดมา เคลื่อนที่ได้ รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส แต่มองไม่เห็นด้วยตา... ทำนองนี้...

ภาษาไทยยืมคำบาลีสันสกฤตมาเยอะ ซึ่งหลายๆ คำก็ไม่เหมือนความหมายเดิม

เจริญพร

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี