จากการมีข้อถกเถียงการออกกฎหมายห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีเป้าหมายใช่เพื่อลดอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ รายเดิม แต่กฎหมายอ้างว่าเพื่อลดนักดื่มหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามมา ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวถกเถียงกันมานาน ระหว่างผู้ออกกฎหมายและผู้เสียผลประโยชน์ด้านผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

   โดยส่วนตัวของผมเห็นว่าสาเหตุที่แท้จริงการเพิ่มขึ้นหน้าใหม่ของผู้ดื่มแอลกอฮอล์นั้น เกิดจากการชักจูงของกลุ่มเพื่อนด้วยกันเอง เเละเห็นว่าการงดโฆษณาเครื่องดื่มแอลลกอฮอล์นั้นไม่ส่งผลให้เกิดการลดจำนวนนักดื่มหน้าใหม่และหน้าเก่า

    อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงมาตรการทางกฎหมายที่ปกป้องคุ้มครองประชาชนในประเทศ ทั้งนี้ที่ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าจะมีจิตสำนึกว่าน้ำเมานั้นส่งผลดี หรือผลเสียกันแน่

หรือใครมีความคิดเห็นอย่างไร โพสท์ข้อความกันได้ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับ