ใต้ต้นหูกวาง
  • ณ ตรงนี้ มันคงเป็นแค่สถานที่ธรรมดา สำหรับคนทั่วไป ที่พออ่านชื่อแล้ว มันคงเป็นเพียงแค่ที่พัก หลบแดด หลบฝนของคนเดินทาง แต่...
         ใต้ต้นหูกวาง สถานที่ ณ ตรงนี้เป็นที่รู้จักและคุ้นเคย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นสถานที่หล่อหลอม และรวมคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน จุดประกายความเป็นนักศึกษา ที่มีหน้าที่และจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมรอบข้าง ภายใต้กรอบของความเป็นนักศึกษา

หลายคนหวั่นและกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนไม่กล้าที่จะทำสิ่งใด และไม่กล้าที่จะออกค้นหาความจริง

  • แต่อีกมุมหนึ่งยังมีชาวบ้านที่เดือดร้อนจากผลกระทบของเหตุการณ์ โดยที่เขาไม่รู้อะไร และต้องการความช่วยเหลือ 
  • มันกลับทำให้ต้นหูกวางเข้มแข็งขึ้น  พร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลสังคมรอบข้าง และอีกมุมหนึ่งที่สังคมภายนอกมองไม่เห็น

แต่มันกลับแปลกใจและน่าน้อยใจ ที่ ทำไมสังคมภายนอกถึงมองคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมุมที่ต่างกับคนในพื้นที่อื่น...เพียงแค่การกระทำและการตัดสินใจ เพียงแค่คนกลุ่มหนึ่ง

การเยียวยาทางด้านจิตใจ บวกกับความจริงใจ

เป็นสิ่งที่เขาต้องการมากกว่า การซ้ำเติมจากสังคมภายนอก
  • ท่ามกลางความขัดแย้ง...  ความไม่ปลอดภัยในพื้นที่...
ต้นหูกวางก็ยังคงอยู่สภาพเดิม ยังผลิใบกิ่งก้านสาขา ให้ความร่มเหงา แก่คนรอบข้าง...และพร้อมเป็นที่พักให้กับทุกคน รวมทั้งคนแปลกหน้า โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา

มีเพียงแค่อุดมการณ์เดียวกัน  คือ  ความเป็น  ลูกสงขลานครินทร์

                                                                                                                 นักเดินทาง