ปฏิทินปฏิบัติงาน ศนจ.ฉะเชิงเทรา

ปฏิทินปฏิบัติงาน เดือน มีนาคม 2550
ปฏิทินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการศูนย์  และเจ้าหน้าที่  นางวัชรินทร์  ศรีณิบูลย์   บันทึกข้อมูล
   วัน เดือน ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบ

1 มี.ค.50

ประชุมประกันคุณภาพ  ผู้บริหาร ศบอ.อ.สุพรรณ

2 มี.ค. 50 

เวลา 09.30 น. ถึง  12.00 น.
ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น  4 ศาลากลางอ.ประภาพร

6 มี.ค.50

ประชุมกรรมการเทียบระดับการศึกษาอ.อนันท์  ,พิทักษ์

7 มี.ค. 50
เวลา 08.00-16.30 น

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ/ กชช.2 ค
ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า
อ.ประภาพร
8 มี.ค.50ร่วมพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชน ธกส, บึงน้ำรักษ์อ.ประภาพร
8-10 มี.ค.50ประชุมเรื่องข้าราชการไทยใสสะอาด โรงแรม
บี เอ็มวาย บีช รีสอร์ท จ.ระยอง
ผอ.ศบอ.ทุกแห่ง
11-12 มี.ค.50การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการประสาน การสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการตรวจราชการ   โรงแรมบางกอกพาเลซ  กทม.  ผอ.ศนจ. และเจ้าหน้าที่  1 คนอ.ประภาพร
12 มี.ค.50คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ยุวชนประชาธิปไตยเวลา 09.30 น. ห้องประชุม 4 สนง.เขตการศึกษา 1ประสานแล้ว  กศน. ไม่ได้ส่ง นศ.ไม่ต้องเข้า
12  มี.ค. 50

ประชุมยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 11.2 ห้องประชุมสนง.โยธาธิการและผังเมือง
*เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 มี.ค.50 เวลา09.30 น.

อ.อัจฉรพรรณ

อ.ประภาพร
13-14 มี.ค.50ประชุม Advice center  โรงแรม โกลเด้นซิตี้  จ.ระยองอนันท์
ผอ.ศบอ.ทุกอำเภอ
14 มี.ค.50จังหวัดเคลื่อนที่ อ.ท่าตะเกียบอ.วัชรินทร์,อ.ประทีป
14 มี.ค.50เชิญวิทยากรบรรยายเรื่อง ศก.พอเพียง  ที่โรงเรียนกิจการพลเรือน อ.ประภาพร
13-26 มี.ค.50ประกาศสอบราคาคอมพิวเตอร์ 12 เครื่องอ.วัชรินทร์
15 มี.ค.50ประชุมขับเคลื่อนปรัชญา ศก.พอเพียง   ณ ศูนย์เรียนรู้ภาคกลางอ.ประภาพร
19-21 มี.ค.50
22 มี.ค.50
สอบเทียบระดับนักศึกษาสอบปฏิบัติเฉพาะบางวิชาอนันท์ (เลขา)  และคณะกรรมการ
27 มี.ค.50เวลา  09.30 น.  เปิดซองสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
12 เครื่อง
ผอ.ศนจ.,  อนันท์,
ประทีป, วัชรินทร์
 14 มี.ค.50
 เชิญ ผอ.ประชุม  workshop เรื่อง advice center ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ จ.ระยอง (เวลา 18.00 น.) อ.อนันท์
 เม.ย.50
อาทิตย์
09.00-12.00 น.
ประชุมครูปวช.และวิทยากรสอนเสริม  อ.สมหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM

คำสำคัญ (Tags)#watcharin

หมายเลขบันทึก: 82856, เขียน: 09 Mar 2007 @ 15:37 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

มาอ่านแล้ว ขอบคุณครับ