ครั้งแรกกับการเข้าร่วมกิจกรรม KM (Knowledge management)

ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากกับบุคคลในองค์กร เพราะบุคลากรได้ทำ

กิจกรรมร่วมกัน แสดงความคิดเห็น ได้รับทราบไอเดียวของแต่ละคน

ซึ่งบางคนก็แปลกแหวกแนวมาก หรือ บางคนก็เกินความคาดหมาย

นับว่าเป็นฤกษ์ดี เพราะกับตัวผู้เขียนเอง ก่อนหน้านี้ก็มีความรู้สึกในแง่

ลบพอสมควรกับกิจกรรมนี้ เพราะไม่รู้ว่าจะมาทำอะไร ทำไปเพื่ออะไร

งานนี้ถือว่าทำออกมาได้ดี ตั้งแต่การเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีการ์ดเชิญ อันสวยหรูมาส่งถึงที่ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้เขียนสนใจ

มากขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างใด จนได้เข้าร่วม เห็นว่าบุคลากรมีความมุ่งมั่น

ตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เขียนได้เห็นภาพนั้นแล้วทำให้เริ่มเปลี่ยน

ความคิด ว่า เอาน่ะ เข้าก็เข้า การเริ่มกิจกรรมก็เต็มไปด้วยความสนุก

ครื้นเครง  เต็มไปด้วยรอยยิ้มของบุคลากร เห็นแล้วปลื้มค่ะ

หลังจากนั้นก็ทำให้ผู้เขียนรู้สึกดีมาก ๆ ก็ต้องขอขอบคุณคณะทำงาน

มาก ๆ ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ได้อะไรหลายอย่างมาก ประทับใจจริง ๆ