กระแสแห่ง จตุคามรามเทพ กำลังมาแรง ผู้เขียนก็เริ่มติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มมีกระแส ซึ่งผู้สนใจก็คงจะพอจะรับรู้และรู้เรื่องต่างๆ เหมือนๆ กับผู้เขียน...

ต่อมาจตุคามรามเทพก็เริ่มโยงใยมาถึงผู้เขียน นั่นคือ เจอะเจอญาติสนิทมิตรสหายเก่าๆ  ก็มักถามหา... ด้วยความรักเพื่อนรักญาติ ผู้เขียนก็ให้ไปตามที่มีอยู่ แต่ของที่เค้าแจกมานั้นน้อย ของที่ผู้ต้องการจะเอานั้นมาก... ประเด็นนี้ไม่เป็นไร ไม่มีก็ไม่ต้องแจก...

ประมาณเดือนก่อนนี้แหละ จตุคามรามเทพก็เริ่มรบกวนผู้เขียน กระทบกระทั้งเสรีภาพส่วนตัวของผู้เขียน นั่นคือ เริ่มมีโทรศัพท์เข้ามา เช่น เพื่อนบางคนเป็นกรรมการหมู่บ้าน จะมีการจัดงานก็มีบางกลุ่มนำจตุคามรามเทพเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วย เมื่อมีปัญหาว่าจะทำพิธีปลุกเสกเพิ่มเติมหรือไม่ ? อย่างไรบ้าง ? ... ก็เดือนร้อนถึงผู้เขียนอีกแล้วในฐานะปิยสหายที่บวชอยู่ในวัด ซึ่งพรรคพวกว่าน่าจะรู้เรื่อง....

...ฯลฯ...

วันนี้สดๆ ผู้เขียนกำลังจำวัดอยู่ ก็มีญาติสนิท โทรมาถามว่าไปนครฯ หรือมีเพื่อนอยู่นครฯ บ้างมั้ย ? ...นั่นคือ จะใช้สัมพันธ์ส่วนตัวของผู้เขียนเพื่อเข้าถึงจตุคามรามเทพ...

ด้วยกำลังหลับ รู้สึกกระทบกระทั้งในบางสิ่งบางอย่างเมื่อตื่นมาทันทีทันใด ก็นึกถึงเรื่องมงคลตื่นข่าวขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงนำมาบอกเล่าในที่นี้...

มงคลตื่นข่าว คือ เรื่องที่เค้าเล่าลือ โจษจัน กล่าวขาน ว่าเป็นอย่างนั้นๆ ซึ่งสักระยะหนึ่งก็ค่อยๆ โรยราไป ... เช่น เรื่องหมอน้อย ในอดีตเป็นต้น...

กระแสจตุคามรามเทพ ก็จัดเป็นมงคลตื่นข่าวกรณีหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสคุณสมบัตของอุบาสก - อุบาสิกา ไว้ ๕ ประการ คือ

  • ถึงพร้อมด้วยศรัทธา
  • มีศีลบริสุทธิ์
  • เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว
  • ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนา
  • บำเพ็ญบุญอยู่แต่ในบวรพระพุทธศาสนา