แบบประเมินการดำเนินการจัดการความรู้

         ผศ. ฉลาด  จันทรสมบัติ  นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มมส.   เอา "แบบประเมินการดำเนินการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน"   สำหรับใช้ในการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน"  มาให้ผม comment

         ตัวแบบประเมินมี 25 ตัวแปร   ให้ชาวบ้านกาในแบบฟอร์มว่าแต่ละตัวแปรมีการดำเนินในระดับใดใน 5 ระดับ   ตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุด

Comment ของผมก็คือ
1. ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถามเป็นภาษาวิชาการหรือภาษาทฤษฎี   ไม่ใช่ภาษาปฏิบัติ   เป็นภาษาของนักวิชาการ   ยากแก่การเข้าใจของชาวบ้าน   เป็นแบบฟอร์มที่เหมาะต่อนักวิชาการใช้   ไม่เหมาะต่อชาวบ้านใช้
2. ผมสงสัยว่า   การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามได้ความแม่นยำของข้อมูลแค่ไหน   สงสัยว่าเก็บข้อมูลโดย AAR  น่าจะแม่นยำและลึกกว่า   ได้ข้อมูลเชิงปฏิบัติมากกว่า
3. วิธีออกแบบแบบสอบถาม   ควรเป็นอย่างไร   ระหว่างการใช้ภาษาง่าย ๆ ในแบบสอบถาม   ให้ชาวบ้านตอบโดยไม่ต้องตีความแล้วผู้วิจัยนำมาตีความ   กับใช้ภาษายาก ๆ ให้ชาวบ้านตีความในการกรอกแบบสอบถาม   แล้วนักวิจัยรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยไม่ต้องตีความ
4. แบบสอบถามนี้ไม่ได้ถามว่ากลุ่มมีการประชุมกันสม่ำเสมอหรือไม่   บ่อยแค่ไหน  คุยกันเรื่องอะไรในการประชุม   คุยกันแล้วสมาชิกเอาเรื่องที่คุยกันไปทำอะไร

         จากการพิเคราะห์แบบสอบถาม   ผมถามตัวเองว่านี่เป็นความพยายามทำให้ข้อมูลเชิงคุณภาพกลายเป็นข้อมูลที่วัดเป็นตัวเลขได้ (เชิงปริมาณ) ใช่หรือไม่   และในการแปลงนี้ทำให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงหายหกตกหล่นไปแค่ไหน   ข้อเท็จจริงที่หล่นหายไปนั้นเป็นข้อเท็จจริงของบริบทและของการปฏิบัติใช่หรือไม่   ถ้าใช่  สภาพนี้น่าตกใจมากเพราะเรื่อง KM หัวใจคือความรู้เชิงบริบทและเชิงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

วิจารณ์  พานิช
 6 มี.ค.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#นักศึกษาปริญญาเอก#kmชุมชน#kmr

หมายเลขบันทึก: 82449, เขียน: 07 Mar 2007 @ 16:21 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เข้ามาเรียนรู้...ครับ
ขอบคุณมากครับ

วิชิต ชาวะหา

เขียนเมื่อ 
  • เพิ่งทำคะแนนนิสิตเสร็จวันนี้
  • เลยตามคุณลูก
    P มา......ครับผม