•        ขอบคุณพี่เพ็ญ  และทีมงานหอสมุดมหาวิทยาลัย  ที่ทำให้มีวันนี้...เพราะผู้เขียนเองห่างจากการเขียนบล็อกมาได้ระยะหนึ่งแล้ว...ด้วยพิษของช่วงปรับเวอร์ชั่นใหม่จึงทำให้เกิดอาการท้อในการที่คิดจะเรียนรู้.....      

  •      วันนี้จึงเป็นวันเริ่มต้นในการเขียนบล็อกใหม่อีกครั้ง เนื่องจากในวันนี้  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย   นำโดยพี่เพ็ญ  และทีมงาน  ได้จัดอบรมการเขียนบล็อก  โดยมีวิทยากรคือ  อาจารย์บีแมน  (วิทยากร)  ได้สร้างสรรค์งานดีมีคุณภาพให้แก่แวดวงเดียวกัน...ได้มีไฟในการทำงานขึ้นมาอีกครั้ง....
  •       ด้วยบรรยากาศของการอบรมที่ไม่เป็นทางการนัก  จึงทำให้การถ่ายทอดไม่ถูกปิดกั้น  และทุก ๆ คนที่เข้าร่วมการอบรม  ต่างก็มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้  (บรรยากาศอบรมเป็นแบบพี่ ๆ น้อง ๆ)  การอบรมในวันนี้  ถือว่า  "โอ  ม๊าก  ๆ  มาก  ค่ะ"  อบรมครั้งนี้  นับว่าไม่เสียหลาย 
  •       ท้ายสุดพี่เพ็ญยังได้จุดประกาย  โดยอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกโดยให้แต่ละคณะฯ สลับกันเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป.... .....