รายงานสรุปการได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2547-2549

           งานวิจัยได้มีการจัดทำสรุปการได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก ตามปีงบประมาณ 2547 -2549 และได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 6/2550  คณะสหเวชศาสตร์รับทราบค่ะ

สรุปการได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก ดังนี้

 ปีงบประมาณ

ชื่อโครงการ/ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 2547

 -

 2548

1.เรื่อง การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก : การประดิษฐ์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวและยืดกล้ามเนื้อให้กับผู้ป่วย อัมพาตครึ่งซีกไว้ใช้ที่บ้าน   หัวหน้าโครงการ : อ.กนกวรรณ  ศรีสุภรกรกุล อ. โอปอร์ วีรพันธุ์ ,อ .สมภิยา สมถวิล (จากแหล่งทุนโครงการเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง)  งบประมาณ 175,000 บาท

  2.เรื่อง  Bone Mineral Density and Its Associated Factors in Naresuan University Staff  หัวหน้าโครงการ : อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง (ทุนส่วนตัว)         งบประมาณ  -   บาท

 2549

1.เรื่อง เปรียบเทียบผลของการรักษาด้วยการนวดไทยกับอัลตร้าซาวน์ในผู้ป่วยปวดคอจาก Myofascial pain syndrome ผู้ร่วมวิจัย : ผศ.ปนดา เตชทรัพย์อมร (จากแหล่งทุนกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข )  งบประมาณ 44,680  บาท

  2.เรื่อง ผลของกระชายดำต่อสมรรถภาพการออกกำลังกายและการทดสอบความทนทานของน้ำตาลกลูโคสในมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย : อ.วีระพงษ์ ชิดนอก, อ.โอปอร์ วีรพันธุ์ (จากแหล่งทุน สกว.) งบประมาณ 30,000บาท
  3.เรื่อง การประดิษฐ์ตู้เก็บฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติ (IRPUS) หัวหน้าโครงการ : อ.ธันยวีร์  เพ็งแป้น (ทุน IRPUS)  งบประมาณ  70,000  บาท
  4.เรื่อง ผลของการฝึกฤาษีดัดตนต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและสมรรถภาพการออกกำลังกายในเพศหญิง หัวหน้าโครงการ : อ.วีระพงษ์ ชิดนอก , .อ.โอปอร์ วีรพันธุ์ , อ.ปริญญา เลิศสินไทย (กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย)  งบประมาณ  112,500 บาท
  5.เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน   หัวหน้าโครงการ : ดร.สุรพล  ตั้งวรสิทธิชัย  (สสส.)  งบประมาณ  293,800 บาท
  6.เรื่อง สำรวจความชุกโรคอ้วน หัวหน้าโครงการ : อ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล  (สสส.)  งบประมาณ  180,000 บาท

(คลิก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่4-2

หมายเลขบันทึก: 82447, เขียน: 07 Mar 2007 @ 15:57 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)