หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่ ๔ มีนาคม ๕๐ ที่ผ่านมานี้ มีสคู๊ปครึ่งหน้าเรื่องของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง คือ นพ.วิวัฒน์ วิริยกิจจา ที่รณรงค์ให้ประชาชนเมืองระยองดูแลสุขภาพตัวเองโดยการออกกำลังกาย โดยมีข้อความเชิญชวนให้ออกกำลังกายปรากฏตามป้ายโฆษณาใหญ่ๆ ในตัวเมืองระยอง รวมทั้งบริเวณหน้า สนง.สาธารณสุขจังหวัด แล้วผมก็มาสะดุดใจกับคำพูดของท่านที่ว่า

WiwatWiriyakitja.jpg
ภาพจากหนังสือพิมพ์มติชน วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๐

"หมอรู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ บอกคนอื่นได้ แต่ตัวเองกลับไม่ยอมทำ มีหมอหลายคนมากที่เป็นแบบนี้ แต่ผมรู้สึกว่าตัวเองในฐานะผู้นำด้านสุขภาพจะต้องทำตัวอย่างให้คนอื่นเห็นว่าสิ่งที่ผมทำ และพยายามบอกนั้น ได้ผลดีกับร่างกายแค่ไหน บอกทุกคนได้เต็มปากเต็มคำ วันนี้ผมมีสุขภาพดีมาก และมีความปราถนาอย่างแรงกล้าให้คนอื่นๆ มีสุขภาพดีเหมือนผม วิธีการที่ดีที่สุด นอกจากบอก หรือให้ความรู้พวกเขาแล้ว ผมต้องทำให้เขาเห็นด้วย

ผมเพิ่งเขียนเรื่องครู-อาจารย์ ในหัวข้อ จงอย่าเอาอย่างครู แต่ให้ทำตามที่ครูสอน (http://gotoknow.org/blog/surachetv/81918) ไปเมื่อต้นเดือนนี้ เพราะมีนักศึกษาบอกว่าอาจารย์ที่มาสอนเรื่องการวางแผนชีวิตคนหนึ่งต้องออกไปสูบบุหรี่เป็นระยะๆ ก็เลยมาคิดว่าหมอก็ไม่ต่างไปจากครู

ขอส่งกำลังใจเชียร์ นพ.วิวัฒน์ วิริยกิจจา ที่ชี้ประเด็นเรื่องความเป็นผู้นำด้านสุขภาพของหมอ

หากสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเข้าไปดูได้ที่ http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01way03040350&day=2007/03/04&sectionid=0137