ได้รับเลือก Book Tag จาก lioness  อีกเช่นเคยนะครับ  อ่่านหนังสือน้อยลงมากเพราะอายุุมากขึ้น  สายตาก็เริ่มมีปัญหา  (  แต่ใจยังหนุ่มตลอดนะครับ )   เลือกนำเสนอหนังสือที่อ่านอยู่แต่ยังอ่านไม่จบนะครับ

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        เล่มแรก  หนังสือ  อยุธยา   จัดพิมพ์โดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  มี ดร. ชาญวิทย์  เกษตรศิริ  อาจาารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นบรรณาธิการ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>         หนังสือเล่มนี้  จะเล่าถึง  ราชอาณาจักรอยุธยา  แม่น้ำลำคลองวัฒนธรรมสถาน  ชนชาติต่างๆในอยุธยา กษัตริย์ พระราชวงศ์และขุนนาง  บุคคลสำคัญ  การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และเบ็ดเตล็ด</p><p>         ชอบอ่านหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  เพราะเป็นคนขี้สงสัย  สงสัยว่า  ขอมเป็นพวกไหน  มาจากไหน  แล้วหายไปไหน  เรื่องของอินเดีย  เดิมเป็นพวกไหน  จากฮินดู  มาเป็นพุทธศาสนา  แล้วพุทธศาสนาทำไมเงียบหายไปจากอินเดีย  แต่ไม่สงสัยไปถึงขั้นคนเกิดมาทำไม  ตายแล้วไปไหน หรอกนะครับ</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">            เล่มที่ 2  เป็นหนังสือ  การจัดการภาวะวิกฤติ Crisis Management  เป็นหนังสือใน  คู่มือ ตำราชุด “ Harvard Business Essentials  ในชุดจะมีหนังสือ  >Manager’s Toolkit   >Finance for Manager   >Power,influence and Persuation   >Creating Teams with an Edge  >Managing Change and Transition   >Strategy: Development & Implementing   >Business Communications   >Negotiation   >Time Management   >Crisis Management   เป็นต้น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        ในเล่มก็จะพูดถึง  การตรวจสอบความเสี่ยง  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  การเตรียมแผนสำรอง  การรับรู้ถึงภาวะวิกฤติ  การควมคุมขอบเขตของภาวะวิกฤติ  การแก้ไขภาวะวิกฤติ  การรับมือกับสื่อต่างๆอย่างเชี่ยวชาญ  และการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณ </p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        เล่มที่ 3  เป็นหนังสือ การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน Community Based Solid Waste Management  จัดพิมพ์โดย  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื้อหาจะเป็นแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลกในหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน Community Based Solid Waste Management   ที่เทศบาลนครพิษณุโลกกับ GTZ  ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">        ในหนังสือเล่มนี้จะพูดถึง  ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับเทศบาลในประเทศไทย  องค์ประกอบของการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน  ผู้มีบทบาทใน CBM  การวางแผน  การพัฒนาบุคลากร  ของขายได้  การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์  การจัดการภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและการลดความถี่ในการจัดเก็บ  สถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์  ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย  และมาตรการติดตาม</p><p>         เล่มนี้ใช้บ่อยเพราะเดินสายเป็นวิทยากรอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย   อยากทราบเหมือนกันว่าเพื่อนๆอ่านหนังสืออะไรกันบ้าง  แต่จะสุ่ม  BookTag  คนใหม่ๆ  เพราะจะได้รู้จักคนมากขึ้นเหมือนเดิมนะครับ  แฟนๆอย่าน้อยใจก็แล้วกัน</p><p>ขอชวนเล่น Book Tag  นะครับ</p><p>1. อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม </p><p>2. EmoTion </p><p>3. เพื่อนร่วมทาง </p><p>4. พี่เม่ย</p><p>5. พญ รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล </p>