ทำดีจงหนีชั่ว                 อย่าปล่อยตัวไปตามใจ

คิดทำกรรมใดใด                      ระวังไว้ให้จงดี

ความดีมีมากหลาย        เราทำได้หลายวิถี

ความชั่วตัวอัปปีรย์                   ก็มักมีนี่คู่กัน

ทำดีนี่ซิยาก                   แสนลำบากยากมหันต์

อุปสรรคมักกีดกัน                    ให้ใจนั้นหันเหไป

บางทีดีก่อตั้ง                 ชั่วมาบังยังหลงไหล

ยื้อยุดฉุดเอาไป                       จนหวั่นไหวในฤดี

ทำดีมีเอาไว้                  ดีส่งให้ได้มีศรี

เพราะผลแห่งความดี               บังเกิดมีที่เราเอง

ทำชั่วได้ชั่วนั้น               ย่อมสัมพันธ์กันเหมาะเหม็ง

ชั่วช้าน่ายำเกรง                       มักเป็นเพลงเพราะอารมณ์

ใครทำกรรมชั่วไว้           ชั่วส่งให้ได้ขื่นขม

มีใครไหนนิยม                          ต้องตรอมตรมจมอบาย

ชั่วดีนี่คู่กัน                      ดังจำนรรบรรยาย

ใครทำกรรมใดไว้                      ย่อมจะให้ได้รับผล

มนุษย์สุดโลกนี้              ชั่วกับดีมีปะปน

เราเหล่านรชน                          จงยินยลคนดีดีฯ