“การจัดเวที ให้ผู้เกี่ยวข้องมานำเสนอผลการคิดของแต่ละกลุ่มนั้น  การสร้างบรรยากาศเป็นเรื่องที่จำเป็นด้วยเช่นกัน  ซึ่งเหตุการณ์เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นกับกรมส่งเสริมการเกษตรคือ เมื่อถึงช่วงที่ให้ 18 กลุ่มจังหวัดมานำเสนอผลเกี่ยวกับ การนำการจัดการความรู้เข้าไปใช้ร่วมกับงานหลัก ๆ ขององค์การให้เนียนเข้าด้วยกันนั้นทำอย่างไร

                เมื่อแต่ละกลุ่มทำเสร็จแล้วโดยใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ ๆ คุณยอดธงไชย หรือ พี่เบิร์ด ของน้อง ๆ และพี่ ๆ ก็ทำหน้าที่เป็นคนชักชวนให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ (สุ่มมา 7 กลุ่ม ๆ ที่มีข้อดีหรือจุดแข็งแตกต่างกัน)  โดยเฉพาะก่อนกับสิ้นสุดการนำเสนอนั้น พี่เบิร์ด ก็จะมีเทคนิคหยอกเย้า หรือเย้าแหย่ ให้คนฟังได้หัวเราะเป็นระยะ ๆ และในบางครั้งก็ เล่านิทานสั้น ๆ ให้ฟัง"  และมีการจับและมอบรางวัล  จึงทำให้บรรยากาศการสนุกสนาน  โดยเฉพาะการดึงให้คนในห้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างและให้เสียงหัวเราะ

              

                นอกจากนี้ ในวันที่ 2 ของการจัดสัมมนาฯ การจัดการความรู้  ดิฉันก็ได้รับมอบหมายให้ดำเนินรายการเพื่อชวนกลุ่มต่าง ๆ ที่ทำงานเสร็จแล้วมานำเสนอ ก็ไม่รู้ว่าจะหา มุข จากไหนดีก็เลยฟังผู้แทนกลุ่มนำเสนอแล้วหยิบประเด็นเจ็ง ๆ มาเหย้าแหย่ก็สร้างบรรยากาศได้ค่อนข้างดี  ดังนั้น  จึงมีคนตั้งชื่อให้ใหม่ว่า คุณแหย่.