สวัสดีครับชาว Blog ทุกท่าน เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ผมได้รับเกียรติจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเรียนเชิญเสวนาร่วมกับ GURU ทางด้าน HR 2 ท่าน ท่านแรกคือ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิศึกษาพัฒน์ อดีตผู้บริหารสูงสุด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และคุณชัยพร นาคะสาทิศ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ Management Challenge - Human Capital Development for Corporation Excellence ให้กับสมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และผู้ที่สนใจนับ 300 ท่าน

               ผมจึงถือโอกาสเปิด Blog นี้ เพื่อให้ลูกศิษย์ ท่านผู้สนใจและผู้ติดตาม Blog ของผม ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นกันต่อไป

                                                                        ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์