9 ตุลาคม 2549 ได้รับโทรศัพท์จากพี่ที่นับถือ เรื่องการประชุมของภาคีจิตอาสาที่โรงแรมเทวราช ให้เข้าร่วมด้วยถ้าว่าง ในวันที่ 11 เวลา บ่ายโมง ดีใจ เพราะทราบว่าเรื่องที่จะพูดคุยเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนเผ่ามลาบรี จึงรอที่จะเข้าร่วม